top of page
  • Iveta Grīniņa

Ķoniņu brīvciemi


2022. gadā klajā nācis līdz šim apjomīgākais pētījums par kuršu ķoniņu dzimtām un brīvciemiem Kurzemē “Ķoniņu brīvciemi. Nematrikulētā kuršu muižniecība Kuldīgas apkārtnē.”


“Kuršu ķoniņu brīvciemi ir Latvijas mērogā unikāli sociālie un saimnieciskie veidojumi, kuru galvenie komponenti bija dzimtas nekustamais īpašums – gan kopīpašums, gan privātīpašums – un personīgi brīvi dzimtu piederīgie.” Tā ievadā raksta vēsturnieks Agris Dzenis, viens no grāmatas autoriem. Izdevuma autoru kolektīvs plašs: Agris Dzenis, Janīna Kursīte, Karīna Janova, Liene Peniķe, Ilmārs Mežs, Juris Galerijs Vidiņš, Līvija Leine; māksliniece Katrīna Vasiļevska. Grāmatas projekta vadītājas – Inita Peniķe un Dace Reinkopa.


Vērtīgo, bagātīgi ilustrēto grāmatu sagatavojusi un izdevusi biedrība “Kuršu brīvciemi”. Tajā apvienojušies seno kuršu ķoniņu pēcteči, lai celtu gaismā savu dzimtu vēsturi. Pētījumu rezultātus papildina ķoniņu dzimtu piederīgo atmiņu stāsti un bagātīgas ilustrācijas, kurās redzamas senas fotogrāfijas, dokumenti, tērpi un ķoniņu sadzīves priekšmeti.

Grāmata ir stāsts par septiņiem brīvciemiem tagadējā Kuldīgas novadā, par ķoniņu sadzīves, kultūras un mentalitātes savdabību.

Mani šī grāmata apbur ne vien ar saturu, bet arī kā ļoti skaists, māksliniecisks izdevums, ko patīkami turēt rokās, pētīt, šķirstīt, priecāties par kvalitāti, ik brīdi apjaušot – tā ir patiesa vērtība! Vāka attēlam izvēlēts fragments no ķoniņu derību saktas, kas simbolizē mūsdienu cilvēku saikni ar senčiem, to garīgo mantojumu un dzimtas vēsturi.


Ķoniņu brīvciemi. Nematrikulētā kuršu muižniecība Kuldīgas apkārtnē. Sastādītāja, ievada autore Inita Peniķe. Kuldīgas novads: Biedrība “Kuršu brīvciemi”, 2022. 399 lpp. ISBN 9789934235870.


Iveta Grīniņa 2022. gada novembra numura iznākšanas brīdī ir Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas vadītāja.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page