top of page
  • Toms Ķencis

Andersons, Benedikts. Iedomātās kopienas


Iespējams, ka “Iedomātās kopienas” ir skaistākā nāciju un nacionālisma pētniecībai veltītā grāmata. Benedikts Andersons raksta azartiskā stilā, nevairoties no intelektuālas ironijas un jaudīgām metaforām, kuras ar skaudību gribas pasvītrot vai katrā nodaļā.


Atšķetinot nāciju samērā neseno uznācienu uz vēstures skatuves, autors izseko to attiecībām ar monarhijām, impērijām un reliģiskām kopienām, arī ar lielajām reliģijām.

Divas nozīmīgas caurviju tēmas šo attiecību skaidrojumā ir drukas kapitālisma attīstība un modernā cilvēka laika izpratnes un pasaules uztveres maiņa. Grāmatas filozofiskajā ietvarā sastopama ārkārtīgi plaša un daudzveidīga subjektu virkne: te līdzās atrodami Dienvidamerikas plantatori un taju prinči, latviešu zemnieki, indonēziešu revolucionāri un ungāru muižnieki. Kamēr visi nosauktie un vēl citi ilustrē variācijas vienam stāstam – kā vienlaikus rodas un iemiesojas nācijas ideja, – kā “grāmata grāmatā” lasāmas arī daudzās bagātīgās zemsvītras piezīmes.


Sniedzot ieskatu dažādās pasaules malās notiekošajā, Andersons eleganti parāda, ka nacionālisms nebūt nav cēlies Eiropā, ne arī tam vienmēr – kā pie mums – jābūt saistītam

ar kādu valodu. Andersona pētījuma vietu nacionālisma pētniecībā un tā aktualitāti mūsdienās savā kodolīgajā pēcvārdā raksturo Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) vadošā pētniece, folkloriste Dace Bula. Katrā ziņā vērā ņemams ir secinājums, ka kopš grāmatas pirmizdevuma 1983. gadā iedomātās jeb iztēlotās kopienas ir kļuvušas par vienu no centrālajiem jēdzieniem mūsdienu humanitārajās zinātnēs.


Piebilstams, ka “Iedomāto kopienu” tulkojums latviešu valodā ir LU LFMI kūrētās grāmatu sērijas Theoria pirmā grāmata. Pozitīvu lasīšanas pieredzi nodrošina Alekseja Muraško izstrādātais grāmatu sērijas dizains, tostarp arī lasīšanai patīkamais un ērtais Spectral burtveidols.Andersons, Benedikts. Iedomātās kopienas. Pārdomas par nacionālisma izcelsmi un izplatību. No angļu valodas tulkojusi Dita Ābola. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022. 239 lpp. ISBN 9789984238982.


Toms Ķencis 2022. gada novembra numura iznākšanas brīdī ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page