top of page
  • Zane Bondare

Hansens, Anders. UDHS priekšrocībasLatviešu valodā izdota vairāku grāmatu autora, praktizējoša zviedru psihiatra Andersa Hansena grāmata, kura veltīta mūsdienās plaši apspriestai diagnozei – uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromam (UDHS).


Grāmatas autors, nenoliedzot UDHS radītās problēmas, pievēršas tā pozitīvajai iedarbībai. Bieži tiek runāts tikai par sindroma negatīvajām iezīmēm, bet arī negatīvajām iezīmēm ir pozitīvā puse, kuru jāprot izmantot savā labā. Piemēram, cilvēkam ar UDHS raksturīgais izklaidīgums var nozīmēt arī to, ka viņš ir radošāks nekā citi, vai nespēja saglabāt koncentrēšanās spējas dažādās situācijās var liecināt, ka cilvēkam piemīt ļoti lielas spējas fokusēties uz to, kas viņu patiesi interesē un saista.


Autors sniedz ieteikumus, kā efektīvi izmantot UDHS priekšrocības – radošumu, hiperfokusu, kā cilvēkam ar UDHS veiksmīgāk strādāt savā uzņēmumā, kā plānot un organizēt fiziskās aktivitātes. Sniegti arī padomi pedagogiem, kā efektīvāk organizēt darbu klasē, zinot UDHS negatīvās iezīmes.

UDHS vairumā gadījumu ir iedzimts, tādēļ autors iztirzā mūsu saikni ar pagātni, arī ar mūsu priekštečiem. Hansens norāda, ka UDHS negatīvās iezīmes lielākā vai mazākā mērā piemīt katram, un, atkarībā no tā, cik spēcīgi izpaužas kāda no tām, katram ir sava vieta UDHS skalā.


Grāmatā ietverti arī autora ārsta praksē sastapto pacientu stāsti.


Izdevumā ieļautais izmantoto literatūras avotu saraksts noderēs, ja lasītājam radīsies interese par kāda jautājuma dziļāku izpēti.Noderīgi: www.zvaigzne.lv


Hansens, Anders. UDHS priekšrocības: kur UDHS skalā atrodies tu? No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 199 lpp. ISBN 9789934095696.


Zane Bondare 2022. gada maija/jūnija numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe.

Comments


bottom of page