top of page
  • Irēna Moreino

Izaugt veselam digitālā pasaulēIzdevumu “Izaugt veselam digitālā pasaulē” var uzskatīt par ideālu ceļvedi un padomu apkopojumu vecākiem jaunās paaudzes veselīgai audzināšanai mūsdienu digitālajā vidē.


Digitālā sabiedrība ir termins, ko lietojam ikdienā kā mūsdienu sabiedrību raksturojošu apzīmējumu. Īpaša loma digitālajā pasaulē ir vecāku prasmei izaudzināt jauno paaudzi, kas būtu gan lieliski orientēta medijpratības apguvē, gan vienlaikus attīstītu savas unikālās kognitīvās un radošās spējas un personības izaugsmei nepieciešamās individuālās īpašības. Tas ir kā sava veida paradokss: jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju saziņas līdzekļu apgūšanas un izmantošanas pozitīvais faktors un tam pretstatā – jauno saziņas līdzekļu un sociālo līdzekļu lietošanas riski un negatīvā pieredze.


Jaunais, uz pētījumiem balstītais un ar mīlestību un atbildību pret bērniem veidotais izdevums ir navigācija vecākiem un pedagogiem “kuģošanai” digitālās pasaules labirintos un pareizo stratēģiju izvēlē veselīgas un patstāvīgi domājošas paaudzes audzināšanā.

Autori ar dziļu atbildības sajūtu un izpratni izseko bērna attīstībai atbilstošai mediju izglītībai un medijpratībai dažādos dzīves posmos no zīdaiņa vecuma līdz pusaudža gadiem, sniedzot vērtīgus ieteikumus katrā no šiem posmiem.


Liela vērība tiek veltīta jauno bērniem un pusaudžiem radīto sociālās saziņas līdzekļu risku un seku izskaidrošanai. Tie ir gan bioloģiskie riski, kas saistīti ar elektromagnētisko digitālo ierīču starojuma ietekmi uz veselību, miega traucējumiem, nogurumu un stresu, gan dažādi psiholoģiskie riski, piemēram, kognitīvo spēju pavājināšanās un attīstības traucējumi, atkarības briesmas, privātuma zaudēšana, savstarpējās komunikācijas pasliktināšanās ģimenē, empātijas spēju mazināšanās un dažādi citi negatīvie faktori.


Vairākās nodaļās sniegta informācija par kriminālajiem riskiem no juridiskā skatapunkta: kiberhuligānismu un vardarbību tīmeklī, personas tiesību aizskārumiem un normatīvajiem aktiem šo risku novēršanai.


Grāmatas veidotāji uzsver, ka digitālās pasaules un reālās pasaules objektīva sabalansētība ir vitāli svarīgs uzdevums veselīgas paaudzes veidošanā, kur mazsvarīgu detaļu nemēdz būt.


Katra grāmatas nodaļa papildināta ar tematiski tuvas ieteicamās literatūras sarakstu.Noderīgi: www.alis.lv


Izaugt veselam digitālā pasaulē: bērnu un pusaudžu vecākiem, pedagogiem un audzinātājiem. No angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere; priekšvārds: Zanda Rubene; ievads: Mihaēla Gloklere. Rīga: Alis, 2020. 157 lpp. ISBN 9789934504440.


Irēna Moreino 2022. gada maija/jūnija numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru galvenā bibliogrāfe.


Comments


bottom of page