top of page
  • Irēna Moreino

Jēkabsons, Ēriks. Valstsvīrs Voldemārs Roberts ZāmuelsLatvijas valsts dibināšanas vēsturi galvenokārt saistām ar tādām ievērojamām personībām kā Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Zigfrīds Anna Meierovics. Taču mazāk zināms, arīdzan nedaudz piemirsts, ir Voldemārs Roberts Zāmuels (1872–1948) – spilgts politiķis un sabiedriskais darbinieks, izcils advokāts, valstsvīrs ar stingru stāju un iekšējo pārliecību, un viņa devums Latvijas valstiskuma tapšanā un nostiprināšanā.


Par šo unikālo personību profesors Ēriks Jēkabsons raksta monogrāfijā “Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels”, smalki un detalizēti navigējot cauri viņa sarežģītās un daudzkrāsainās privātās, profesionālās un sabiedriski politiskās dzīves peripetijām un vienlaicīgi savijot tās ar Latvijas vēstures nozīmīgākajām likteņlīnijām.

Mācības dzimtā Dzērbenes pagasta draudzes skolā ar jaunlatviešu gaisotni un hernhūtiešu idejām vecāku mājās, tieslietu studijas Tērbatas Universitātes Juridiskajā fakultātē un līdztekus tām – aktīva darbošanās pirmajā latviešu studentu korporācijā Lettonia, kurai bija ievērojama nozīme visa Zāmuela mūža garumā. Turpinājumā – zvērināta advokāta karjera ar daudzu politiski apsūdzēto personu aizstāvību politiskajās prāvās (tostarp – Rūdolfa Blaumaņa prāvā, kurš tika apsūdzēts soda ekspedīcijas apvainošanā latviešu presē), līdzredaktora amats Latviešu konstitucionāli demokrātiskās partijas laikrakstā “Latvija”, darbs avīzē “Dzimtenes Vēstnesis”, vēl un vēl.


Nosauktie ir tikai daži logi, kuri ļauj ieskatīties šīs daudzpusīgās personības biogrāfijā. Uzskaitījumu varētu turpināt, secinot, ka Zāmuels aktīvi darbojās teju visās ievērojamākajās 20. gadsimta sākuma latviešu sabiedriskajās organizācijās un struktūrās. Bijis aktīvs Latviešu biedrības runasvīrs, devis savu ieguldījumu tās gatavotajā enciklopēdiskajā izdevumā “Konversācijas vārdnīca”, dažus gadus vadījis Riteņbraucēju biedrību, darbojies Latvijas juridiskajā biedrībā, piedalījies kredīta biedrību kopsapulcēs utt.


Vērā ņemams arī fakts, ka Pirmā pasaules kara laikā Zāmuels kopā ar citiem sabiedriski politiskajiem darbiniekiem piedalījās latviešu strēlnieku bataljona organizācijas komitejas darbā. Ļoti nozīmīga viņa daudzpusīgās darbības svira bija jurisprudence – 1918. gadā viņš kļuvis par vienu no pirmajiem pieciem Latvijas Senāta senatoriem, bijis arī pirmais Senāta virsprokurors.


Nenoliedzami Zāmuela nopelni ir arī Latvijas neatkarības idejas pārveide konkrētos dokumentos, Latviešu nacionālās pagaidu padomes organizatoriskās struktūras izveide un tās vadīšana, bez kuras nebūtu iespējama neatkarīgās Latvijas valsts dzimšana, kā arī visa viņa tālākā darbība dažādos valsts amatos un biedrībās Latvijas tiesiski demokrātiskās iekārtas stiprināšanā (Satversmes sapulces loceklis, astotais Latvijas Ministru prezidents, zemkopības ministrs un tieslietu ministrs).


Arī trimdā Vācijā no 1944. gada līdz pat aiziešanai mūžībā 1948. gadā Zāmuels palika uzticīgs Latvijas un visu Baltijas valstu neatkarības atgūšanas idejai. Zāmuels bija ļoti inteliģents un godprātīgs politiķis, īstens demokrāts un Latvijas patriots, kurš teicis, ka “politika ir māksla, bet īsta māksla nav domājama bez apgarojuma un iedvesmas”.


Jēkabsona grāmata ļauj no jauna skatpunkta paraudzīties uz šo unikālo personību un tās nopelniem Latvijai būtisku vēstures notikumu kopainā.

Izdevums bagātināts ar vērtīgām ģimenes un sabiedriskās dzīves norišu fotogrāfijām no Latvijas muzeju un arhīvu krājumiem. Monogrāfija būs interesants un vērtīgs izziņas avots tiklab Latvijas vēstures un politikas pētniekiem, kā arī ikvienam, kurš ir ieinteresēts pāršķirt un iepazīt jaunas un mazāk zināmas Latvijas vēstures lappuses.Jēkabsons, Ēriks. Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels. Rīga: Jumava, 2022. 198 lpp. ISBN 9789934205736.


Irēna Moreino 2022. gada novembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page