top of page
  • Zane Bondare

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados


Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, kas ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā, priecē ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi jau 100 gadu garumā.


2022. gads ir Botāniskā dārza simtgades gads. Par godu jubilejai LU Akadēmiskais apgāds klajā laidis grāmatu “Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados”.

Faktiem bagātais izdevums aizved lasītāju pagātnē un iepazīstina ar Botāniskā dārza vēsturi – sākot no idejas par dārza veidošanu, tā dibināšanu 1922. gadā, ceļu līdz pastāvīgai mājvietai Kandavas ielā 2, darbību Otrā pasaules kara laikā, padomju okupācijas laikā un laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Daudzo gadu garumā neatsveramu ieguldījumu dārza attīstībā snieguši gan tā direktori, gan darbinieki – par viņu darbības laiku lasāms grāmatā.


Izdevumā iekļauta informācija par visām Botāniskajā dārzā pašlaik esošajām kolekcijām, kas rosināt rosina tās apskatīt, lai iepazītu augu valsts daudzveidību. Kolekcijās iekļautas gan Latvijā sastopamās sugas, gan tās, kas atrodamas citviet pasaulē. Gandrīz visās kolekcijās sastopami Latvijā, Eiropā un pasaulē esošo reto un aizsargājamo sugu paraugi.


Līdzās augiem slejas 18.–19. gadsimta ēkas un 18. gadsimtā būvētais ledus pagrabs. Kuplā Holandes liepu aleja saglabājusies no 19. gadsimta.


Nodaļu, kura veltīta sugu kolekcijām, caurvij to raksturojums. Piemēram, dendrārija kolekcijās, kuras sāka veidot 20. gadsimta 30. gados, ir vairāk nekā 780 kokaugu dažādību, neskaitot rododendrus. Rododendriem un acālijām (acāliju kolekcija ir lielākā Baltijā) veltīta atsevišķa nodaļa.


Runājot par rododendriem un acālijām, noteikti jāmin rododendru selekcionārs profesors Rihards Kondratovičs, tā laika Botāniskā dārza direktors, kurš 1957. gadā aizsāka šo kolekciju veidošanu.

Kolekcijas auga, un kopš 1980. gada daudzu krāsu un nokrāsu bagātie rododendri mājo ne tikai Kandavas ielā 2, bet arī to audzētavā Babītē. Kondratoviča trīs izveidotās kolekcijas – viena acāliju un divas rododendru – ar savu košumu mūs priecē gadu no gada.


Grāmatā lasāms arī par augu grupu kolekcijām un dekoratīvo lakstaugu kolekcijām, kā arī ekspozīcijām, kas veltītas purviem un zālājiem. Jāmin, ka vecākās Botāniskajā dārzā ir augu grupu kolekcijas, savukārt dekoratīvo lakstaugu kolekcijas sāka veidot vien pēc Otrā pasaules kara. Viena no nodaļām veltīta Latvijai eksotiskiem augiem – tropu un subtropu augu kolekcijām.


Izdevumā, kuru papildina apjomīgs košu fotogrāfiju klāsts, ievietots arī Botāniskā dārza plāns, kā arī izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts.
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados. Signe Tomsone, Ieva Akmane, Inga Apine, Ingūna Gudrupa, Uldis Kondratovičs, Madara Lazdāne, Inese Nāburga, Mārīte Neperte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 87 lpp. ISBN 9789934188183.


Zane Bondare 2022. gada jūlija/augusta/septembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page