top of page
  • Andžejs Beļevičs

Laukmane, Maija. Ielošanās


“Šeit, pavisam nelielā Dieva ierādītā zemes laukumiņā starp daudzām citām pilsētām kopā ar maniem sirdspukstiem tikšķ pasaulē visskaistākās un man visdārgākās pilsētas sirds. Talsi.”


Tie ir Maijas Laukmanes vārdi no cita Talsiem veltīta izdevuma “Pilsētas grāmata: dzeja un pulsācijas” (Aleksandra Pelēča lasītava, 2013). Savukārt atzīmējot Latvijas simtgadi, iznāca krājums “Pakalni pilsētas vaibstos” (Aleksandra Pelēča lasītava, 2018), kurš turpināja Talsiem un Talsu pakalniem veltītu dzeju, apvienojot ne tikai pārdomas par ielu līkumiem un pagalmiem, bet arī par cilvēkiem, kuri arī pēc aiziešanas mūžībā savā veidā joprojām sajūtami arī mūsdienās.


“Ielošanās. Talsu ielu līkloči un noslēpumi” (Aleksandra Pelēča lasītava, 2022) paver jaunu lappusi Talsiem veltīto grāmatu klāstā – šeit dzejā sastopas Talsu ielas.


Grāmatas saturs nosacīti dalāms trīs sadaļās. Pirmajā daļā Talsu ielas iedzīvojušās Maijas Laukmanes rotaļīgajos dzejoļos, kas būs īpaši saistoši tieši jaunākajiem lasītājiem. Gandrīz katrs alfabēta burts iesakņojies kādā dzejiskā un vizuālā Talsu ieliņas stāstā. Grāmatu papildina jau vairāku citu Laukmanes grāmatu ilustratores, mākslinieces Antras Auziņas-Bajāres zīmējumi un vizuālais dizains.


Otra grāmatas daļa veltīta 13 personībām, kuru vārdā nosauktas Talsu ielas. Līdzās lielajiem Latvijas dižgariem Krišjānim Valdemāram un Rainim nostājušās tādas personības kā Justīns Grots vai Voldemārs Ruģēns, par kuriem līdz šim ne katrs jaunais talsinieks zinātu pastāstīt. Biogrāfisko informāciju papildina fakti par personu saistību ar savu pilsētu un novadu.


Izdevuma trešā sadaļa aicina lasītāju aktīvi iesaistīties: grāmatas beigu daļā atstātas mākslinieces noformētas brīvas lapas ar pilsētas ielu karti – tās var aizpildīt ar saviem dzejoļiem, pārdomām un zīmējumiem, atzīmēt savas iecienītākās, mīļākās vietas pilsētā, ceļu uz skolu, vietu, kur dzīvo labākais draugs.


Runājot par Laukmanes “Ielošanos”, neviļus aizdomājos – vai iespējams, ka dažādu autoru grāmatas vieno kādas ciešas, netveramas saites? Manuprāt, šajā gadījumā var atbildēt apstiprinoši, atceroties Ievas Samauskas un Gundegas Muzikantes kopdarbu “Pilsēta no A līdz Z” (“Annele”, 2009) – tā ir grāmatiņa, kurā dzejā un ilustrācijās iedzīvojušās Rīgas pilsētas ielas. Aizvēja, Aveņu, Ceriņu, Puķu ir tikai dažas no ielām, kuru nosaukumi caurvij abus šos “ielu grāmatu” darbus.


Lūk, daži piemēri:


“… Aizvēja ielā nekad nav vēja –

It nekāda: ne maiga, pavisam neliela, Ne arī stipra un mežonīgi spēja!

Vējš Aizvēja ielai vienmēr garām zogas Kā balerīna uz pirkstgaliem…”

(Ieva Samauska, “Pilsēta no A līdz Z”)


“…Kā gan ielas prot izlīkumot Tik ļoti daudz līkumu?

Kā neaizķeras tām kājas? Mazs, mazs saules stariņš Brīnās, brīnās un brīnās, Paslēpies aiz vēja,

Līdz izskrien ielas malā un izlasa Ielas nosaukumu: AIZVĒJA”

(Maija Laukmane, “Ielošanās”)


Nedaudz neskaidra gan ir grāmatas mērķauditorija. Jaunākos lasītājus visvairāk iepriecinās dzejas un ilustrāciju rotaļas, bet, lai novērtētu izzinoši enciklopēdiskos personību aprakstus un atsauces Talsu pilsētvidē un kultūrvēsturē, nāksies būt jau krietni zinošākam.

Prieks, ka šajā izziņas procesā iesaistīti arī skolotāji un bibliotekāri, plānojot bērniem ar novadpētniecību saistītas mācībstundas. Tomēr, iespējams, grāmatas patiesais un īstenais lasītājs ir un būs pati Pilsēta. Talsi. Un tā varbūt būs pat labāk.


Talsos šobrīd ir 137 reģistrētas ielas, bet pilsēta aug un ielu saraksts papildinās. Un tas var nozīmēt tikai to, ka arī grāmatas, kas būs veltītas Talsiem un priecēs pilsētniekus un viesus, taps vēl un vēl.


Grāmata izdota ar Talsu novada Kultūras un tūrisma projekta konkursa un Talsu novada pašvaldības atbalstu. Varbūt arī citām pilsētām vērts radīt kādu ielu stāstu vai līdzīgu projektu, jo popularizēt savu pilsētu jebkurā pieejamā veidā taču nekad nevar būt par daudz!


Noderīgi: talsunovads.lv


Laukmane, Maija. Ielošanās. Talsu ielu līkloči un noslēpumi. Māksliniece Antra Auziņa-Bajāre. Talsi: Aleksandra Pelēča lasītava, 2022. 120 lpp. ISBN 9789934513596.


Andžejs Beļevičs 2022. gada novembra numura iznākšanas brīdī ir Talsu Galvenās bibliotēkas sociālo mediju speciālists.

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page