top of page
  • Ieva Kalniņa

Manteifels, Gustavs fon. Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtāDaugavpils Universitātē (DU) literatūrzinātnieces, asociētās profesores Alīnas Romanovskas redakcijā nesen sagatavots ne vien saistošs un vizuāli pievilcīgs, bet arī ļoti nozīmīgs un izzinošs izdevums. Vācbaltu vēsturnieks, Latgales pētnieks Gustavs Manteifels (1832–1916) 1879. gadā poļu žurnālā “Vispārējais Apskats” (“Przeglad Powszechny”) publicējis Latgales 17. un 18. gadsimta vēsturi, sasaistot to ar tā laika ievērojamāko muižnieku dzimtu vēsturi.

Šo nozīmīgo apcerējumu nesen iztulkojis Mg. hist Edvards Seliška, savukārt komentējuši un aprakstījuši DU pētnieki Tatjana Bogdanoviča, Alīna Romanovska un Henrihs Soms.


Barona Manteifela apcerējuma “Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā: tās ievērojamo personu apskats” tulkojumam sagatavots priekšvārds, kurā pētnieki aprakstījuši Manteifela dzīvi un raksturojuši viņa pētījumus par Latgales politisko un administratīvo vēsturi, katoļu baznīcas vēsturi un kultūru.

Tolaik Mantefelam bija vēl pieejami seno avotu materiāli, kuri mūsdienās vairs nav atrodami, jo gājuši bojā vēstures griežos. Manteifels bija pārpoļojies vācu muižnieks, kurš simpatizēja Žečpospolitai un poļu kultūrai.


Apcerējumā “Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā: tās ievērojamo personu apskats” raksturota Latgale un katoļu baznīca pēc Olīvas miera līguma noslēgšanas 1660. gadā. Autora aprakstā lasītājs ierauga Latgali bez mūsdienās labi pazīstamajām baznīcu ēkām un interjeriem – sākotnēji tās bija koka un salmu būdas. Manteifels parāda, ka tieši muižnieku dzimtas bija baznīcu celšanas ideju rosinātājas un arī īstenotājas. Īpaša interese Manteifelam bijusi par Hilzenu, Plāteru, Korfu un Zībergu dzimtām 17. un 18. gadsimtā, viņu darbību Latgalē un Polijā.


Grāmatā iekļauti vairāki pielikumi: Personu rādītājs, Vietu rādītājs un Specifisku vēstures terminu saraksts.


Apcerējums “Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā: tās ievērojamo personu apskats” būs interesants un saistošs daudziem Latgales un Latvijas vēstures un kultūras interesentiem un pētniekiem.Noderīgi: lakuga.lv


Manteifels, Gustavs fon. Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā: tās ievērojamo personu apskats. Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2023. 92 lpp. ISBN 9789984149905.


Ieva Kalniņa ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja, profesore

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page