top of page
  • Madara Freivalde

Oksanena, Jonna, Sollasvāra, Rēta. Ardievas šķēršļiem!Kopš 2022. gada sākuma Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejama Somijas Autisma fonda izdotā Jonnas Oksanenas un Rētas Sollasvāras grāmata “Ardievas šķēršļiem. Palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem.”


Šis ceļvedis sniedz pārliecinošu priekšstatu par to, kas ir nosaukumā minētās slimības: autiskā spektra traucējumi, UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) un Tureta sindroms (turpmāk tekstā neiropsihiatriskie traucējumi), kā arī ir noderīgs, lai jauniegūtās zināšanas izmantotu praksē. Grāmatā apkopota pētījumos un praksē balstīta informācija.


Izdevuma mērķis ir mazināt diskrimināciju un attīstīt vienlīdzīgu praksi bērnu un jauniešu darbības vidē un vadībā.

Ceļvedī plašāk apskatītā tematika: pieņemoša attieksme, atbalsts pašvadībai; stresa regulējums un maņu atšķirību ievērošana; pamatprasmju apguve bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskajiem traucējumiem; mācīšanās prasmes un iemaņas saprasties ar līdzcilvēkiem; padomi sporta un citām interešu izglītības nodarbībām; neatkarīgas dzīves prasmes un atbalsts bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskā spektra traucējumiem.


Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas uzzināt par bērnu un jauniešu neiropsihiatriskajiem traucējumiem. Tā sniegs atbildes, kā labāk komunicēt ar šo auditoriju, kā sniegt atbalstu un iekļaut šos bērnus un jauniešus ikdienas norisēs.

Izdevumā publicēti arī dažādi uzdevumi, pieredzes stāsti, vērtīgi padomi, kuri palīdzēs labāk izprast un veidot sadarbību ar bērniem un jauniešiem, kam konstatētas minētās diagnozes.


Plašāk par grāmatu un to, kā tā izmantojama bibliotekāriem, izlasāms publikācijā Latvijas Bibliotēku portālā.
Noderīgi: autisms.lv / la.lv


ISBN 9789526927633.


Madara Freivalde 2022. gada marta numura iznākšanas brīdī ir LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre.Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page