top of page
  • Anda Saldovere

Ievadraksts: jūlijs/augusts/septembris 2022Sagatavot šī rudens pirmo “Literatūras ceļveža” numuru bija visai izaicinoši, jo izdevniecības arī vasaras atvaļinājumu periodā strādājušas ražīgi un vienā numurā varam ietilpināt vien apjomā ierobežotu triju pēdējo mēnešu plašā un daudzveidīgā daudznozaru literārā piedāvājuma izlasi. Šoreiz numura satura sagatavošanā nav piedalījušies LU mācībspēki un studenti; to veido LNB speciālistu, kā arī dažu mūsu valsts reģionu pārstāvju ieteikumi, turklāt īpašs prieks, kā allaž, par diviem jauniem personīgās literārās pieredzes paudējiem, kuri piepulcējušies līdz šim jau zināmajiem ieteikumu autoriem.


Arī šoreiz jaunā numura iznākšana sakrīt ar LNB speciālistu īstenotās programmas “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 2022. gada II kārtai izvēlēto grāmatu kopu saņemšanu un veidošanu – pašu bibliotēku izvēlēto grāmatu sarakstos ir arī vairākas no šajā izdevumā ieteiktajām.


Pie īpaši izceļamiem izdevumiem šoreiz vēlamies minēt biedrības “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” sagatavoto grāmatu “Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. un mīklas” atjaunotā mūsdienu ortogrāfijā, kas saistāma ar Valdemāra tuvojošos divsimtgadi, tomēr piebilstams, ka grāmatas finansiālais atbalstītājs “EUCOW fonds” jau īsteno arī citas idejas latviešu grāmatas piecsimtgades pasākumu kontekstā. Ar jaunāko izdevumu par Eduardu Veidenbaumu turpinām atspoguļot izdevniecības “Dienas Grāmata” biogrāfisko romānu sērijas “Es esmu…” tapšanas gaitu.


Kā pārsteigumu daudziem LC lasītājiem piedāvājam arī īsu apskatu par pēdējo divu gadu laikā īpašu popularitāti sasniegušā rakstnieka Andra Kalnozola jaunāko īsprozas darbu – literārās publicistikas žanrā sarakstīto grāmatiņu “Eiropas smaržas” (iznākusi izdevēja “Rīgas Laiks” topošajā Mazo grāmatiņu kolekcijā). Būs izlasāms arī lasītājas viedoklis par LALIGABA balvu saņēmušo rakstnieces Dženas Andersones patiesi “durstīgo” stāstu krājumu “Dadži”.


Šis, protams, ir vien neliels ieskats. Ceram, ka atradīsiet sev noderīgas idejas arī nozaru literatūras piedāvājumā.


Laikā, kad cenas turpina kāpt arī grāmattirdzniecībā un personiski iegādājamo grāmatu saraksts kļūst aizvien rūpīgāk izvērtējams, iepazīšanās ar sev tuvākās bibliotēkas grāmatu klāstu var kļūt vēl aktuālāka ikvienam. Ja esat izlasījuši ko patiesi saistošu un nevēlaties savu viedokli paturēt vien sev – gaidīsim ieteikumus no jebkura Latvijas bibliotekāra!


Anda Saldovere

Numurā lasi: Andersone, Džena. Dadži. Iesaka Diāna Rudzīte Jundze, Arno. Es nemiršu nekad. Iesaka Anda Saldovere Kalnozols, Andris. Eiropas smaržas. Iesaka Lauma Remese Inka. Savējām. Iesaka Madara Freivalde Brūvers, Pāvils. Visuaugstākā patvērumā. Iesaka Astra Šmite Hoare, Philip. Albert & the Whale. Iesaka Anna Iltnere De Vigāna, Delfīne. Bērni ir karaļi. Iesaka Līva Alksne Lāna, Trīnu. Skeleta Juhana gaitas. Iesaka Madara Freivalde Roja, Ženija, Kaļķis, Henrijs. Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm. Iesaka Zane Bondare Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados. Iesaka Zane Bondare Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība. Iesaka Zane Bondare Zahars, Vitolds. Kriminālsodi formālā un neformālā skatījumā. Iesaka Zane Krūmiņa Tiesiskās vienlīdzības princips. Iesaka Ilze Gensberga Iļģuciema stikls. Iesaka Ingrīda Peldekse Zanders, Māris. Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā. Iesaka Zane Rozīte Gustovskis, Artis. Kuldīga. Raksti. Iesaka Daina Girvaite Zvirbule, Dace. Mans Jēkaba ceļš. Iesaka Daina Girvaite Valdemārs, Krišjānis. Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti. Iesaka Gints Šīmanis


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page