top of page
  • Anda Saldovere

Ievadraksts: novembris 2022Vārdu svars. Šis lakoniskais, bet vienlaikus tik ietilpīgais grāmatas nosaukums šoreiz kļuva par mūsu izdevuma priekšvārda iedvesmas un atslēgvārdiem. Novembra numurā iekļautajai grāmatai “Vārdu svars” par rakstītā vārda milzīgo ietekmi uz cilvēka dzīvi ir vistiešākais sakars ar šī numura tēmu – tulkojumi un tulkošana. Lai gan mūsu uzstādījumos nekas nav mainījies un viens no “Literatūras ceļveža” veidotāju galvenajiem pamatuzdevumiem ir latviešu oriģinālliteratūras popularizēšana, lai palīdzētu bibliotekāriem un lasītājiem izvēlēties vērtīgāko, sagadījies tā, ka izdevuma novembra numurā krietna daļa no iekļautajiem izdevumiem ir tulkojumi – gan daiļliteratūra, gan nozaru teksti.


Latvijā kā mazā valstī kvalitatīvu citvalodu tulkojumu izvēle ir ne tikai vienlīdz svarīgs un atbalstāms, bet arī ļoti atbildīgs krājuma veidošanas aspekts. Lai gan tulkots kopumā tiek daudz, joprojām dzirdam par kvalitatīvu tulkojumu, tajā skaitā, lugu iestudēšanai atbilstoša dramaturģiskā materiāla, nepietiekamību. Daudzi, kuriem svešvalodas mūsdienās vairs nav šķērslis, dod priekšroku grāmatas lasīšanai oriģinālvalodā, un tas ir labi.


Tomēr tikai neliels grāmatu lasītāju skaits var brīvi lasīt tekstus vairākās svešvalodās. Iespējams, kāds no viņiem iepatikušos grāmatu pēc izlasīšanas pārtulko latviski, atbilstoši savām valodas prasmēm un izjūtai, bet vai vienmēr – kvalitatīvi?


Dažreiz sanāk aizdomāties arī par daiļliteratūras tulkojumu subjektivitāti – kā būtu, ja grāmatas oriģināls nonāktu cita tulkotāja rokās, un kas zina, vai pie mums nonākušais autora vēstījums būtu tāds pats? Diemžēl, tikai nedaudzu darbu tulkojumi veikti vairākkārt, tādēļ rezultātu varam vien iztēloties. Novembra numura priekšvārdā visu mūsu uzmanību vēlamies pievērst tieši viņiem – šī laikietilpīgā, skrupulozā, nereti piņķerīgā, bet vienmēr radošā un atbildīgā darba veicējiem, tulkotājiem.


Ierasti gan biežāk atceramies izcelt tieši daiļliteratūras tulkotājus, daudzus no viņiem jau uztveram kā kvalitātes garantu, arī gadījumos, kad jāizvēlas par labu tās vai citas grāmatas lasīšanai. Arī novembra grāmatu titullapās sastopam tulkotāju zvaigznāja personību vārdus – Silvija Brice (Paskāls, M. “Vārdu svars”. Zvaigzne ABC, 2022), Māra Poļakova (Žadans, S. “Internāts”. Jāņa Rozes apgāds, 2022), ir norāde uz Maimas Grīnbergas agrāk veiktu tulkojumu. Prieks, ka līdzās viņām ienāk jaunie, piemēram, – mazāk pazīstamā vācu valodas maģistre, bērnu grāmatu autore (Viška, S. “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu”. Liels un mazs, 2021) un tagad arī tulkotāja Signe Viška (Klings, M.U. “Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus”. Jāņa Rozes apgāds, 2022). Vairāk par tulkotāju.


Retāk tiek runāts par nozaru literatūras tulkotājiem, tomēr viņu darbs šķiet vēl lielākas apbrīnas vērts, jo paģēr ne vien labas valodas zināšanas, bet arī, piemēram, kultūras vēstures vai politikas procesu pārzināšanu. Šajā numurā piedāvājam franču valodas speciālistes – ar Franciju saistītu tulkošanas un citu kultūras projektu vadītājas – Ditas Ābolas tulkojumu (Andersons, B. “Iedomātās kopienas”, Jāņa Rozes apgāds, 2022).


Novembra numurā bija prieks iekļaut arī profesora Andreja Veisberga plašo monogrāfiju par tulkojumiem gan vēsturiskā, gan mūsdienu skatījumā (Veisbergs, A. “Tulkojumi latviešu valodā: 16.–20.gs. ainava”, LU Akadēmiskais apgāds, 2022). Starp daudzām citām grāmatā izlasāma autora atziņa, ka latviešus var dēvēt par tulkojumorientētu tautu un kultūru. Neliels ieskats profesora skatījumā uz tulkojumiem Latvijā šobrīd.


Paldies visiem grāmatu un citu tekstu tulkotājiem, lai viņiem ražīgs nākamais tulkojumgads!


Anda SaldovereNumurā lasi: Paskāls, Mersjē. Vārdu svars. Iesaka Aija Uzula Žadans, Serhijs. Internāts. Iesaka Anda Saldovere Klings, Marks Uve. Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus. Iesaka Aija Uzula Veisbergs, Andrejs. Tulkojumi latviešu valodā. Iesaka Astra Šmite Joņevs, Jānis. Decembris. Iesaka Ieva Kalniņa Tumans, Harijs. Antīkie tēli Rīgas ielās. Iesaka Ingrīda Peldekse Andersons, Benedikts. Iedomātās kopienas. Iesaka Toms Ķencis Jēkabsons, Ēriks. Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels. Iesaka Irēna Moreino Informācijas sabiedrības tiesību pamati. Iesaka Zane Krūmiņa Kultūras mantojuma kopienas. Iesaka Lauma Remese Stendes pētniecības centrs: simtgades stāsti (1922–2022). Iesaka Zane Bondare Olimpiskās medaļas Latvijai. Iesaka Zane Bondare Ķoniņu brīvciemi. Iesaka Iveta Grīniņa Laukmane, Maija. Ielošanās. Iesaka Andžejs Beļevičs Nēģu bībele. Iesaka Gints Šīmanis Kriķis, Juris. Lejaskurzemes zveji kopdarbībā. Iesaka Gints Šīmanis

21 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page