top of page
  • Guna Ulmane

Roja, Ženija, Kaļķis, Henrijs. Cilvēkfaktors un ergonomika darbāLatvijas Universitātes profesori Ženija Roja un Henrijs Kaļķis izdevuši zinātnisko monogrāfiju “Cilvēkfaktors un ergonomika darbā”. Cilvēks spēj fantastiskas lietas, ja vien viņu attiecīgi sagatavo, atbalsta, apmāca, ļauj izpausties, koncentrēties, ievērojot katra strādājošā individuālo fizisko un garīgo sagatavotību. Cilvēku sniegumi ir ļoti niansēti un dinamiski.


Grāmatas autori norāda, ka mēs dzīvojam strauju vides, demogrāfisko un tehnoloģiju pārmaiņu laikmetā. Jaunu darba modeļu un jaunu tehnoloģiju ieviešana ir radījusi jaunus izaicinājumus ergonomikas speciālistiem.

Ikviena tautsaimniecības nozare arvien vairāk orientējas uz ražīguma kāpinājumu, tehnoloģiju attīstību, nodrošinot uzņēmējdarbību un organizācijas konkurētspēju ilgtermiņā. Nozīme ir ražošanas automatizācijai un robotizācijai, kas ir viens no tehniskā progresa mērķiem.


Zinātniskā monogrāfija “Cilvēkfaktors un ergonomika darbā” palīdzēs ikvienam izprast ergonomikas nepārvērtējamo nozīmi darba procesā, saprast, ka visas apskatītās ergonomikas jomas ir savstarpēji saistītas, ka cilvēks darbā un viņa darbaspējas, ierobežojumi, prasības to apvienošanā ir neaizstājama vērtība ikvienā organizācijā.


Grāmatai ir četras galvenās nodaļas: cilvēkfaktors un ergonomika; fiziskās slodzes ergonomika; kognitīvā ergonomika un organizatoriskā ergonomika. Padziļināta iepazīšanās ar šīm nodaļām palīdzēs ikvienam izprast ergonomikas nozīmi darba procesā.Noderīgi: www.kf.lu.lv


Roja, Ženija, Kaļķis, Henrijs. Cilvēkfaktors un ergonomika darbā: zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. 294 lpp. ISBN 9789934231209.


Guna Ulmane 2022. gada marta numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page