top of page
  • Guna Ulmane

Segliņš, Valdis. Zāmuels Hānemanis un Antons MesmersLatvijas Universitātes izdevniecībā sagatavota Valda Segliņa monogrāfija, kura veltīta diviem izciliem ārstiem – Zāmuelam Hānemanim un Antonam Mesmeram. Viņu darbi būtiski ietekmējuši mūsdienu medicīnas veidošanos 19. gadsimtā.


Apskatītie darbi ir visai atšķirīgi, tomēr tos vieno autoru spējas savu pētījumu un pārdomu rezultātus formulēt pārdomātu paragrāfu izteiksmē. Daudzas Hānemaņa un Mesmera tēzes mūsdienās ir pašsaprotamas, bet tādas tās nebija pirms diviem gadsimtiem – tās bija asu zinātnisko strīdu priekšmets. Tiesa, ne visiem postulātiem un secinājumiem var piekrist, bet arī šajā gadījumā lasītājam vajadzētu ņemt vērā, ka daudzu mūsdienās zināmo atklājumu un zināšanu tajā laikā vēl nevarējā būt. Abu autoru darbi nereti tiek izmantoti atsaucēs un norādēs, reizēm gan visai kļūdaini. Tāpēc šiem darbiem ir jābūt pieejamiem mediķiem mūsdienās, ļaujot atziņas patstāvīgi izvērtēt, atsakoties no vispārpieņemtām atziņām.


Hānemanis medicīnas vēsturē iegājis kā homeopātijas pamatlicējs, kā arī ar to, ka 19. gadsimta sākumā centās virzīt medicīnisko praksi uz daudz humānāku un individualizētāku attieksmi pret pacientu.

Šajā izdevumā tiek piedāvāts Hānemaņa darba sestā izdevuma tulkojums, kas ļauj pilnvērtīgi atspoguļot autora ieceri apkopot uzkrātas zināšanas, kas nereti mijas ar pārdomām, pieņēmumiem un attieksmi.


Mesmers bija vācu ārsts, kurš interesējās par anatomiju. Viņš teoretizēja par dabiskas enerģijas pārnešanas esamību starp objektiem, ko sauca par “dzīvnieku magnētismu”. Šī parādība vēlāk kļuva pazīstama ka mesmerisms.

Gāmatas autors Segliņš vispirms sniedz ieskatu pasaules uzskatos, kuru ietekmē dzīvoja abi ārsti, viņu dzīves gājumos un darba gaitās. Pēc tam ļauj lasītajam pašam iepazīties ar ārstu darbiem, kas pirmo reizi izlasāmi grāmatā latviešu valodā.


Noderīgi: delfi.lv


Segliņš, Valdis. Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers: solis pirms mūsdienu medicīnas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 287 lpp. ISBN 9789934186653.


Guna Ulmane 2022. gada marta numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page