top of page
  • Ingrīda Peldekse

Tumans, Harijs. Antīkie tēli Rīgas ielāsLatvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais apgāds izdevis profesora Harija Tumana grāmatu par antīkajiem tēliem, kuri noraugās garāmgājējos no Rīgas namu fasādēm un skulpturālā atveidā sastopami Rīgas parkos. Ar pieredzējuša LU akadēmiska mācībspēka tvērienu tapušais monumentālais izdevums ir bagātīgi ilustrēts izziņas avots visiem, kuri interesējas par antīko mantojumu, Rīgas arhitektūru un būvtēlniecību.


Septiņu gadu laikā tapusī monogrāfija ietver hrestomātiskas atsauces uz seno grieķu un romiešu kultūras mantojumu, kas gadsimtiem ilgi caurstrāvo Rietumu kultūrvidi. Analizējot namu fasādēs ieraugāmos tēlus, grāmatas autors piedāvā arhitektu un būvinženieru ieceru sava veida atšifrējumu.

Lai gan Tumana uzmanības centrā ir Rīgas vēsturiskā centra arhitektūra, kura straujā attīstība būvniecības ziņā galvenokārt attiecināma uz industrializāciju laiku kopš 19. gadsimta otrās puses, netrūkst piemēru, kuri attiecināmi uz 20. gadsimta otro pusi. Tādējādi tēmas izklāsts nav ierobežots laikā, jo uzsvars likts uz Rīgas pilsētvidi, kas saglabājusies kopš 17. gadsimta beigām līdz mūsdienām, kopumā. Izdevums savā ziņā uzskatāms par Rīgas neoklasicisma un jūgendstila arhitektūras rokasgrāmatu; mūsdienu fotofiksācijās iemūžināti gan ēku fasādes kopskati, gan fragmentu tuvinājumi, kas ir īpaši vērtīgi, jo detaļas ar neapbruņotu aci bieži vien grūti pamanāmas.


Grāmatas saturu veido trīs nodaļas: arhitektūra; mitoloģiskie tēli; dekori un uzraksti. Arhitektūras sadaļā izklāstīta antīko orderu izcelsme un būtība, aplūkots antīkais mantojums Eiropas arhitektūrā, sniegts ieskats antīkajās formās Rīgas arhitektūrā.

Mitoloģiskajiem tēliem veltītajā nodaļā akcents vērsts uz Rīgas Operas un baleta teātra ēkas tēlu galeriju, kā arī citu ēku fasādēm, kuras rotā dievu, alegoriju, varoņu, atlantu un kariatīdu, mītisku būtņu, kā arī amoru un putti veidoli. Izdevuma trešā daļa veltīta simboliskiem dekoriem, ornamentiem un uzrakstiem. Šo pētījumu noslēdz eseja par būvtēlnieku Augustu Folcu (1851–1926) un viņa tēliem Rīgas ielās. Pārlapojot grāmatu, vienlīdz noderīgi būs arī saīsinājumu saraksts, izmantotās literatūras uzskaitījums, kā arī tekstā minēto Rīgas ēku adreses.Tumans, Harijs. Antīkie tēli Rīgas ielās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 575 lpp. ISBN 9789934188442.


Ingrīda Peldekse 2022. gada novembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas krājuma eksperte.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page