top of page
  • Irēna Moreino

Durvasula, Ramani. palikt vai aiziet?: kā izdzīvot attiecībās ar narcisuGrāmata “Palikt vai aiziet?” ir psiholoģijas profesores Ramani Durvasulas pētījums par sabiedrībā, iespējams, ne smagāko, bet samērā plaši izplatīto patopsiholoģisko traucējumu veidu – narcismu. Autore ar ilgstošu pieredzi klīniskajā psiholoģijā galveno akcentu liek uz narcisa personības izpēti, kā arī sniedz padomus ar narcisu ciešā līdzatkarībā esošām personām.


Mūsdienu straujajā dzīves ritmā ar urbanizācijas un aizvien pieaugošās virtuālās realitātes ietekmi narcisms tiek visādi kultivēts un uzturēts.

Psihoanalītiskajās teorijās par narcistiskās personības iekšējās trauksmes cēloni tiek uzskatīta nemitīga svārstīšanās starp visvarenību un pašapmierinātību no vienas puses un mazvērtību un depresiju – no otras.


Profesionāļi narcisus iedala divās lielās grupās: hiperjūtīgie un agresīvie narcisi.


Partnerattiecībās uz agresiju tendētie jeb patoloģiskie narcisi vissāpīgāk un smagāk ievaino otru ar emocionālu vēsumu, empātijas trūkumu un apzinātu norobežošanos, paužot ārēju vienaldzību un manipulējot ar vainas sajūtas izraisīšanu savā partnerī, vai, gluži pretēji – ar niknumu, kas robežojas ar agresivitāti vai pat vardarbību.


Jūtīgajam tipam, savukārt, raksturīga egocentriska izturēšanās ar izteiktu norūpēšanos, ko par viņu lems un domās citi. Šo narcisu aizstāvībai jāteic, ka bieži vien tie mēdz būt harizmātiskas personības ar līdera īpašībām un tieksmi uz jauniem sasniegumiem, izaicinājumiem, respektīvi, tas ir narcisms “veselīgās devās”.


Grāmatas autore definē un analizē vairākus problēmu lokus:


  • Narcisma kultivēšana un stimulēšana mūsdienu pasaulē jaunāko tehnoloģiju un sociālo tīklu ietekmē.

  • Sabiedrībā tiek akceptēts sauklis “Es esmu lielisks!”, tādējādi ļaujot izpausties egocentriskumam, virspusībai, pašapbrīnai un pašslavināšanai. Arī daudzie mediju veidotie realitātes šovi stimulē ātras un bieži vien lētas popularitātes iegūšanu.

  • Brīdinājuma signāli attiecībās ar narcisu. Narcisu “atkodēšanai” autore piedāvā spilgtu narcistisko īpašību buķeti: manipulēšana, melošana, priviliģētības sajūta, ārišķība, skopums, alkatība, greizsirdība, emocionāls vēsums, empātijas un vainas sajūtas trūkums, paranoiskums, dusmas un niknums utt.

  • Līdzatkarībā esošo partneru emocijas un sajūtas.


Autore īpaši uzsver partneru vainas apziņu, attaisnojumu meklēšanu, mentālo un emocionālo izsīkumu, analizē uzvedības un rīcības modeļus toksiskās un mazāk toksiskās attiecībās un izvirza priekšnoteikumus, lai izdarītu pareizo izvēli.


Mūsu priekšā nav tipiska klīniska rokasgrāmata par psiholoģiskiem traucējumiem. Pati autore to nodēvē par “izdzīvošanas” rokasgrāmatu, par praktisku ieteikumu un padomu grāmatu, kas būs vērtīga gan sevis, gan līdzcilvēku izzināšanā.

Nepretendējot uz viennozīmīgu atbildi grāmatas nosaukumā izvirzītā jautājuma risināšanā un neuzspiežot savu konkrēto viedokli, autore mudina lasītājus izvērtēt katru situāciju un meklēt atbilstošus risinājumus. Iespējams, ka smagākās situācijās būs nepieciešama psihoterapeita palīdzība. Arī grāmatas apakšvirsrakstam “Kā izdzīvot attiecībās ar narcisu” atbilstošie ieteikumi dzīves krustcelēs nonākušiem partneriem palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus, vai nu paliekot kopā ar narcisu vai aizejot prom. Galvenā mēraukla jebkurā gadījumā – saglabāt sevi, savu “es”, savu būtību un cilvēcisko pašcieņu.


Grāmata ieteicama visiem, kuriem ir cieša, it īpaši ilgstoša ikdienas saskarsme ar narcisiem, viņu tuviniekiem un draugiem, arī pašiem narcisiem, ja vien viņi vēlas labāk izprast savu personību un kaut ko mainīt savā uzvedībā un būtībā, kā arī pētniekiem patopsiholoģijas un psihoanalīzes jomā.Durvasula, Ramani. palikt vai aiziet?: kā izdzīvot attiecībās ar narcisu. Tulkojums latviešu valodā: Ilze Kuduliņa; maketa un vāka ilustrācijas autore Dace Buka. Rīga: Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2023. 318 lpp. ISBN 9789934914232.


Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperteRecent Posts

See All

Comments


bottom of page