top of page
  • Irēna Moreino

Patiesība par tavu pagātniNo angļu valodas tulkotā grāmata ir nopietns un aktuāls vēstījums par sabiedrībā ļoti nozīmīgu problēmu – audžuvecāku un adoptēto bērnu savstarpējām attiecībām.


Grāmatā skarts sensitīvs jautājums: slēpt, sagrozīt vai atklāt informāciju par audžubērna patieso izcelsmi un adopcijas noslēpumu? Kā pareizi rīkoties, kādā veidā pasniegt šo diskrēto informāciju, lai nostiprinātu, nevis iedragātu savstarpējās attiecības audžuģimenē? Agrāk vai vēlāk visi audžuvecāki parasti nonāk šīs dilemmas priekšā.

Grāmata uzvedina potenciālos adoptētājus un audžuvecākus aizdomāties par bērna iepazīšanu un pilnīgas informācijas iegūšanu, sagatavojot sevi gaidāmajiem izaicinājumiem un stratēģijām bērna audzināšanā un aprūpē.


Autores arī atklāj motīvus, kāpēc patiesības izpaušana audžuvecākiem ir tik smaga un sāpīga, kā galveno minot bailes no bērna mīlestības un uzticības zaudēšanas, nereti panākot tieši pretēju rezultātu.


Grāmatu caurvij doma, ka tieši patiesība un atklātība, neraugoties uz visiem par un pret argumentiem, ir galvenā mēraukla vecāku un bērnu attiecībās. Atklāta, godīga, iejūtīga komunikācija, savstarpēja cieņa un mīlestība ir stabils pamats, uz kā būvēt savstarpējo saskarsmi mūža garumā. Noslēpumi un neuzticēšanās parasti rada melus vai maldināšanu, kas veicina neveselīgu ģimenes vidi.


Ikvienam bērnam ir tiesības uzzināt par savu pagātni un ģenētiskajām saknēm, tas palīdz izprast personisko identitāti. Savukārt, audžuģimene var kļūt par drošu balstu un īstajām mājām, norādīt patiesās vērtības. Zinot pagātni un dzīvojot drošā tagadnē, bērnam ir labākās iespējas izaugt par veselīgu, pašpietiekamu un visādos aspektos veiksmīgu un laimīgu personību.


Nenovērtējams ieguvums audžuvecākiem un speciālistiem būs konkrēti ieteikumi, kā runāt ar bērniem par adopciju, kādus saziņas principus pielietot, kādu terminoloģiju izvēlēties, uz kādiem faktiem balstīties. Tas nav viegls uzdevums, taču ieguldot maksimāli daudz rūpju, izpratnes un mīlestības, ieguvums atmaksāsies ar uzviju. Ļoti nozīmīga ir grāmatas nodaļa "Kā veidot atvērtu saziņu par adopciju: vecāku biežāk uzdotie jautājumi”, kas gluži kā vieds padomdevējs ļaus sakārtot visus būtiskākos jautājumus un atbildes audžuvecāku misijas izpildē.


Galvenā grāmatas atziņa: nenovērtējama loma audžuģimenēs ir mīlestības, atklātības un savstarpējās uzticēšanās piepildītai videi pretstatā pagātnes noslēpumu glabāšanas kaitīgumam, kuri, reiz "nākot gaismā”, var atstāt traumējošas sekas uz bērna personību jebkurā vecumā līdz pat saišu saraušanai ar audžuvecākiem.

Balstoties uz grāmatas virsrakstā ietverto tēzi – kā runāt ar audžubērnu, adoptētu vai aizbildnībā esošu bērnu par viņa pagātni, tajā tiek sniegta vispusīga informācija, kā ari praktiski ieteikumi un stratēģijas adoptētājiem ar dažāda vecuma bērniem: no zīdaiņa līdz pusaudža vecumam, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar traumatisku dzīves pieredzi. Nenoliedzami, grāmatas autoru daudzu gadu garumā darbā ar audžuģimenēm uzkrātā pieredze un atziņas būs noderīgas gan pašiem audžuvecākiem, gan adopcijas speciālistiem, veselības aprūpes speciālistiem, skolotājiem un psihologiem, kā arī visiem, kuriem nav vienaldzīga audžubērnu labklājība mūsdienu sabiedrībā.


Noderīgi: sosbernuciemati.lv


Patiesība par tavu pagātni: kā runāt ar audžubērnu, adoptētu vai aizbildnībā esošu bērnu par viņa pagātni. Autori: Betsija Kīfere Smolija un Džeina E. Skūlere; redaktore Līva Fokrote; tulkotāja Inese Amoliņa-Hasnere; mākslinieks Jānis Uplejs. Rīga: Latvijas Kristīgā studentu brālība, 2022. 351 lpp. ISBN 9789934234934.


Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page