top of page
  • Zane Bondare

Satelītattēlu interpretācija: lekcijas tālizpētēRīgas Tehniskās universitātes (RTU) izdevniecības jaunums – grāmata “Satelītattēlu interpretācija: lekcijas tālizpētē”. Tās autori Juris Žagars, Linda Gulbe un Kārlis Zālīte ir pasniedzēji, kuri dažādās augstskolās docē studiju kursus, kas veltīti vairākiem satelītattēlu apstrādes aspektiem.


“Satelītattēlu interpretācija (tālizpēte) ir samērā jauna starpdisciplināra nozare, kas izmanto gan fizikas un datorzinātņu, gan astronomijas un ģeogrāfijas, gan signālapstrādes un matemātiskās modelēšanas, gan arī citu pētniecības jomu sasniegumus” – tā priekšvārdā atzīmē izdevuma autori, kuri to veidojuši kā mācību līdzekli.

Grāmatas saturs strukturēts kopskaitā 30 lekcijās, kas ietilpinātas četrās tematiskajās jomās. Ievadā apskatīta satelīttehnoloģiju vēsture, attīstības tendences un kosmosa apguves svarīgākās industriālās tehnoloģijas. Kā atklāj grāmatas nosaukums, īpaša uzmanība pievērsta tālizpētei – zināšanu kopumam par satelītattēlu iegūšanu, apstrādi un izmantošanu. Tālizpēte skaidrota gan šaurākā, gan plašākā nozīmē, sniegts ieskats tās vēsturē un attīstības tendencēs, aprakstīts tālizpētes process un tās pielietojums dažādās jomās. Iepriekš minētās četras tematiskās jomas secīgi kārtotas nodaļās – “Tālizpētes fizikālie pamati”, “Multispektrālās un mikroviļņu tehnoloģijas”, “Apstrādes un interpretācijas metodes” un “Tālizpētes lietojumi”.


Grāmatas mērķauditorija ir dabaszinātņu un inženierzinātņu studenti, tā būs noderīga arī pasniedzējiem un pētniekiem, kuri nodarbojas ar satelītattēlu apstrādi un interpretāciju.Noderīgi: virac.eu


Satelītattēlu interpretācija: lekcijas tālizpētē. Autori: Juris Žagars, Linda Gulbe, Kārlis Zālīte; recenzenti: Dr.geol. Aivars Markots, Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis; zinātniskais redaktors Ilgonis Vilks; literārā redaktore Inga Gulbe; maketētāja Baiba Puriņa; vāka dizains: Paula Lore. Rīga: RTU Izdevniecība, 2023. 368 lpp. ISBN 9789934228100.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page