top of page
  • Dārija JuÅ”keviča

šŸŽ§ Zabužko, Oksana. Visgarākais ceļojumsšŸŽ§ Klausies apskatu SoundcloudĀ vai Spotify.


Oktobra sākumā Latvijā izdota ukraiņu mÅ«sdienu rakstnieces Oksanas Zabužko grāmata ā€œVisgarākais ceļojumsā€. Rakstniece ir populāra un nozÄ«mÄ«ga autore ne tikai savā dzimtenē, bet arÄ« daudzās citās valstÄ«s; tā kā grāmatā Ŕīs informācijas nav, nedaudz ā€“ par Zabužko dzÄ«vi un daiļradi. Dzimusi Ukrainā, 1960. gadā. Jau divpadsmit gadu vecumā parādÄ«jās Zabužko dzejoļu publikācijas, pirmais romāns publicēts 1969. gadā. Tarasa Å evčeko Kijivas Nacionālajā universitātē ieguvusi doktora grādu mākslas filozofijā, zināŔanas papildinājusi Hārvarda un Pitsburgas universitātēs, bijusi arÄ« Fulbraita stipendiāte un dažādu literāro balvu ieguvēja. Zabužko ir 17 grāmatu autore, tās tulkotas 15 valodās. Žanri ā€“ dzeja, proza (pārsvarā romāni, esejas, dokumentālā proza), publikācijas medijos.


ā€œVisgarākais ceļojumsā€ autores vairāk nekā trÄ«sdesmit gadu garajā daiļrades posmā ir pirmais pasÅ«tÄ«juma darbs pēc itāļu izdevniecÄ«bas ā€Einaudiā€ lÅ«guma 2022. gada pavasarÄ«. ā€œIzdevējs lÅ«dza mani pēc iespējas lakoniskāk paskaidrot, ko Eiropas lasÄ«tājs palaidis garām no Ŕī kara vēsturiskā un kultÅ«ras konteksta.ā€ Rakstniece atzÄ«st, ka saņēmusi ļoti sarežģītu uzdevumu ā€“ visu saturu ā€iespiestā€ 150 lappusēs. Lielā mērā palÄ«dzējusi apziņa, ka tā ir viņas ā€frontes lÄ«nijaā€ ar misiju ā€“ bÅ«t ukraiņu humānās kultÅ«rdomas vēstniecei Eiropā. Zabužko sniegusi neskaitāmus lasÄ«jumus un simtiem interviju daudzās valstÄ«s, tostarp arÄ« runu Eiropas Parlamentā. Tāpēc viņa Å”o savu misiju pārnestā nozÄ«mē nosauc par ā€ceļojumuā€, kas turpinās

joprojām. Nu Å”is vēstÄ«jums nonācis arÄ« pie latvieÅ”u lasÄ«tājiem. Teju katrā lappusē izskan kāda spēcÄ«ga doma, ko gribētos citēt. Patiesi ir vērts Å”o mazo, bet izcilo grāmatu izlasÄ«t katram.


Rakstniece grāmatu veidojusi gan kā Ä«sus stāstus, gan nobeiguma daļā ā€“ kā esejas. Darbs pabeigts pagājuŔā gada vidÅ«, iztulkots jau astoņās valodās. Visnotaļ trāpÄ«gas personiskās atmiņas un vērojumi veiksmÄ«gi savienoti ar vēsturiskā fona kritisku analÄ«zi, atzÄ«stot, ka paÅ”reizējā situācija atgādina atgrieÅ”anos 20. gadsimta 30. gados.

ā€SākuÅ”ies ā€œatmiņu uzplaiksnÄ«jumiā€, atdzÄ«vojuŔās un no jauna atvēruŔās brÅ«ces ... es to nesaucu par Krievijas ā€“ Ukrainas karu, jo tāds nosaukums ir pārāk lokāls. Es saucu to par TreÅ”o pasaules karu.ā€ Strikts un noteikts ir rakstnieces vērojums par to, ka ā€œ... jaunais karÅ” ir dzimis ne tik daudz no ļaunuma, bet gan no ļaunumu barojoÅ”as vides: no stulbuma un gļēvuma. Identiski diviem iepriekŔējiem kariem.ā€ Ne morāli, ne intelektuāli Rietumi nebija gatavi tam, kas notiek Å”obrÄ«d. Rakstniece Ä«paÅ”i pievērÅ” rietumnieku uzmanÄ«bu faktam, ko viņi ilgstoÅ”i nav pamanÄ«juÅ”i, ka notiek ā€œ... robežu izpludināŔana Rietumu kultÅ«rā, par pakāpenisku pāreju no Eiropas racionalizācijas uz Krievijas ļaunuma normalizāciju.ā€


Zabužko vērÄ«gais skatiens, plaŔās un daudzpusÄ«gās zināŔanas snieguÅ”as atbildes uz daudziem ā€œKāpēc?ā€ jautājumiem. Autore arÄ« atgādina, ka pienācis laiks pārskatÄ«t iepriekÅ” neizvērtēto krievu literatÅ«ras imperiālistisko dabu, kas ā€œ...lielā mērā noauda ā€œmaskÄ“Å”anās tÄ«kluā€ krievu tankiem un ...esam tieÅ”i liecinieki tam, ka simtiem miljonu likteņus izŔķir lasāmvielas izvēle.ā€ Vienlaikus rakstniece ir pārliecināta: ja ļaunuma impērija nespēja nogalināt ukraiņus 20. gadsimtā, tad ā€œ...mēs patieŔām esam kļuvuÅ”i stiprāki, mÅ«su pusē ir dzÄ«ves spēks ā€“ izaugsmes, mÄ«lestÄ«bas un brÄ«vÄ«bas spēks.ā€ Gluži kā teikts Ukrainas himnā: ā€œDvēseli un miesu mēs atdosim par mÅ«su brÄ«vi!ā€


Liels paldies Kristapam Vecgrāvim par veiksmÄ«go grāmatas tulkojumu! Un vēl kāda iepriecinoÅ”a ziņa: drÄ«zumā apgāds ā€œNeputnsā€ izdos Oksanas Zabužko eseju krājumu ā€œPlanēta Vērmeleā€ ā€“ par Čornobiļu.


Piebilde: ieņēmumi no grāmatas pārdoÅ”anas tiks ziedoti labdarÄ«bas organizācijai "UNITED24" Ukrainā.Zabužko, Oksana. Visgarākais ceļojums. No ukraiņu valodas tulkojis Kristaps Vecgrāvis. Rīga: Latvijas laikmetīgās mākslas centrs. 2023. 150 lpp. ISBN 9789934808181.


Dārija JuŔkeviča ir LNB atbalsta biedrības konsultante.bottom of page