top of page
  • Irēna Moreino

🎧 Ābeltiņa, Marija. Profesionālā izdegšana



🎧 Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Profesionālais stress un profesionālā izdegšana ir negācijas, ar kurām mūslaiku straujajā dzīves ritmā ir saskāries teju ikviens darbinieks vai vadītājs. Psiholoģijas zinātņu doktores Marijas Ābeltiņas grāmata ir jauns uz zinātniskiem pētījumiem balstīts izdevums par šo aktuālo tēmu un vienlaikus arī pirmais izdevums par profesionālo izdegšanu latviešu valodā.


To var dēvēt par ceļvedi ikvienam, kurš savā dzīvē un darbā saskaras ar pastāvīgu laika trūkumu, paaugstinātu stresu, pārstrādāšanos, nogurumu, spēku izsīkumu vai nepietiekamu atpūtu, kas rezultātā nenovēršami var novest pie profesionālās izdegšanas.

Grāmatā sniegta informācija par savas darbības izvērtēšanu, kas palīdz saprast, kādā izdegšanas procesa posmā, iespējams, esat, kā arī rast motivāciju strādāt produktīvi un radoši, vienlaicīgi saglabājot veselību un augstvērtīgu dzīves kvalitāti. Vēlme palīdzēt cilvēkiem – uzveikt vai nepieļaut profesionālo izdegšanu – ir noteicošais faktors, kas motivējis psiholoģi savus novērojumus, idejas un praktiskās zināšanas apkopot grāmatā.


Veidojot izdevumu, autore balstās arī uz personīgajiem novērojumiem un pieredzi saistībā ar izdegšanu un “pašaizdedzināšanos” – minēto simptomu uzveikšana prasījusi daudz enerģijas un gribasspēka. Autore labprāt dalās vērtīgajā pieredzē, piedāvājot dažādus, reizēm visai atšķirīgus ieteikumus situāciju risinājumiem.


Izdegšanu autore skaidro kā pakāpenisku procesu, kas mēdz notikt gandrīz nemanāmi – kad izvirzītās prasības vai darba slodze pārsniedz personīgos, fiziskos, psiholoģiskos un emocionālos resursus. No tā cieš gan pats indivīds, gan arī iestādes darba efektivitāte un produktivitāte. Lai iestāde vai organizācija funkcionētu ar iespējami labākiem rezultātiem, ļoti būtiska ir veselīga darba vide, kurā dominē pozitīvas attiecības, augstas morālās vērtības, iekšējā kultūra un pareiza laika organizēšana. Turpretī toksiska darba vide sasniegumus ievērojami pazemina.


Nozīmīga vieta grāmatā atvēlēta darbinieku un vadītāju savstarpējo attiecību simbiozei. Gan vadītāju, gan neformālo līderu loma organizācijas kultūras un klimata veidošanā ir nepārvērtējama. Vadītāji, kuri rūpējas par darbinieku labbūtību un psihoemocionālo stāvokli, uzmana izdegšanas riskus, veicinot darbinieku prasmju attīstību un atzinīgi novērtējot panākumus, kas būtiski sekmē nodarbināto motivācijas palielināšanos un radošo pašatdevi.


Profesionālā izdegšana ir zaudējumu ceļš, kas maksā dārgi kā darbiniekiem, tā darba devējiem, tāpēc svarīgi ir to nepieļaut.

Grāmatā attēlotas dažādas izdegšanas “trajektorijas“ un piedāvāti atbilstoši risinājumi. Lielai daļai apakšnodaļu pievienoti nedaudz atraktīvi, praktiski vingrinājumi, kas attiecināmi gan uz vadītājiem, piemēram, “Izdegšanas luksofors”, “Viena uzslavas diena”, “Labbūtības vēstneši”, gan arī uz darbiniekiem – “Noguruma termometrs”, “Līdzjūtības pauze”, “Dienas izaicinājums” u.c.


No profesionālās izdegšanas pilnībā nav pasargāts neviens, tāpēc izdevums sagatavots kā vērtīga rokasgrāmata un sniegs jaunas zināšanas visiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot pilnvērtīgi.


Privātās un profesionālās vides mijiedarbību un līdzsvarošanu autore aplūkojusi tikai nedaudz, taču šīs saspēles varētu būt nākamās grāmatas mērķis.







Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.



Comments


bottom of page