top of page
  • Ingrīda Peldekse

Amats. Māksla. MēsLatvijas Nacionālā kultūras centra apgādā iznākusī grāmata “Amats. Māksla. Mēs” uzskatāma kā divu suverēnu daļu apvienojums: pirmajā daļā iekļauta latviešu amatniecībai veltīta kolektīva monogrāfija, bet otrajā – lietišķās mākslas izstādes “Mēs” katalogs.


Monogrāfijā ir publicēti Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju un studentu pētījumi, kas veltīti galvenokārt 20. gadsimta amatniecības senajām tradīcijām – aptvertās tautas daiļamata nozares attiecināmas gan uz tekstilmākslu, gan keramiku, gan dzintara apstrādi.

Pētnieces mērķtiecīgi pievērsušās arī muzeju krājumu vērtību apzināšanai, tostarp Kurzemes un Zemgales sprēslīcu un zīļu jostu daudzveidības izpētei, veidojušas tautas daiļamata meistaru kartotēkas, izvēršot arī ekoloģijas, amata prasmju un mākslas mijiedarbības

tematiku.


Grāmatas otrā daļa sniedz iespēju iepazīties ar tautas lietišķās mākslas izstādes “Mēs” katalogu. Izstāde notika Rīgā no 2023. gada 1. līdz 30. jūlijam un bija pieskaņota XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem. Tās mākslinieciskie iekārtotāji bija Mārtiņš Heimrāts, Juris Leitāns, Dace Pudāne un Baiba Vaivare. Izstādes katalogā minēti tās dalībnieki un izstādītie darbi, plašākam ieskatam izdevums papildināts ar izteiksmīgāko eksponātu fotofiksācijām.


20. gadsimtā rīkoto tautas daiļamatniecības izstāžu katalogos, kādu ir saglabājies ne mazums, piemēram, sabiedriskās atmiņas institūcijās – bibliotēkās un muzejos –, dalībnieku un eksponātu saraksti nonākuši līdz mūsdienām galvenokārt sadrumstalotas informācijas veidā. Savukārt šajā izdevumā pētnieciskais materiāls vērsts uz tautas lietišķās mākslas studiju un individuālu meistaru darbības izzināšanu plašākā kontekstā; ne velti izdevumā iekļautas ziņas par 1300 mūsdienu tautas lietišķās mākslas pratējiem un minēti 3500 darbu nosaukumi, ko radījuši 136 tautas lietišķās mākslas studijas un individuāli autori.


Lietišķajai mākslai veltīts arī izdevums Meistari: Latviešu tautas lietišķā māksla 20.–21. gadsimta mijā: Veltījums XXIII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem. Sast. Dagmāra Prīberga. Rīga: Tautas mākslas centrs, 2003., 303 lpp.Noderīgi: ltv.lsm.lvIngrīda Peldekse ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas lasītavas krājuma eksperte.

Comentarios


bottom of page