top of page
  • Linda Akmentiņa

Barbans, Jānis. Latvijas pilsētas 100 kartēsKartes cilvēkiem vienmēr ir patikušas – gan kā bagātīgs informācijas avots, gan pētniecības objekts, gan arī kā mākslinieciska vērtība. Mūsdienās teju viss rodams tīmeklī un viedierīcēs, tomēr papīra kartes – drukātas vai zīmētas – daudz vairāk pietuvina attiecīgajam laikmetam un ļauj iedziļināties tā laika notikumos. Analizējot dažādos gadsimtos tapušas kartes, pētnieki var aprakstīt attiecīgā perioda spilgtākos notikumus, sasniegumus, arī izdarīt secinājumus par sabiedrībā notikušām izmaiņām. Tieši to paveicis Karšu izdevniecības “Jāņa sēta” pasūtījuma darbu biznesa virziena vadītājs Jānis Barbans, kura sastādītā grāmata “Latvijas pilsētas 100 kartēs” nesen nonākusi grāmatnīcu plauktos.


Šī ir jau trešā grāmata tā dēvētajā “100 karšu” sērijā.

Kopsavilkums par pašreizējiem sērijas izdevumiem:


  • 2018. gadā iznāca grāmata “100 gadi 100 kartēs”, kurā Latvijas valsts 100 gadu vēsture atspoguļota, izmantojot oriģinālu informācijas avotu – kartes. Grāmatā aptvertais laika periods: no 1918. līdz 2018. gadam.

  • 2021. gadā izdota nākamā grāmata: “100 kartes pirms Latvijas valsts”, kura caur nozīmīgākajām un interesantākajām kartēm ļauj ieskatīties Latvijas vēstures notikumos no 1795. līdz 1917. gadam, sniedzot nelielu ieskatu tajās kartogrāfiskā mantojuma bagātībās, ko glabā mūsu atmiņas institūcijas.

  • 2023. gada nogalē izdotajā grāmatā “Latvijas pilsētas 100 kartēs” apkopoti 100 vēsturiskie pilsētu plāni, kas ļauj ielūkoties 39 Latvijas pilsētu pagātnē no 17. gadsimta līdz 1987. gadam. Kartes papildina attēli un apraksti par interesantiem notikumiem, kas pilsētās norisinājušies plānu tapšanas laikā. Vairāki grāmatas atvērumi veltīti Rīgai, bet nav aizmirstas arī mazākas pilsētas, iekļaujot vēsturiskos pilsētu plānus no Ainažiem līdz Zilupei.


Kā uzsvēris Jānis Barbans, “gadsimtu gaitā pastāvīgi mainās Latvijas pilsētu skaits, lielums, iedzīvotāju nacionālais sastāvs. Daudzo karu laikā, kas norisinājušies Latvijas teritorijā, daudzas pilsētas tiek pilnībā iznīcinātas. Daļai no tām izdodas uzplaukt no jauna, savukārt citas bijušo varenību tā arī vairs neatgūst.


19. gadsimtā Latvijā tiek atcelta dzimtbūšana. Vienlaikus norisinās rūpnieciskā revolūcija, un pilsētās paceļas arvien jaunas fabriku ēkas. Laucinieki lielā skaitā pārceļas uz pilsētām, lai piepildītu sapņus par pārtikušu dzīvi.


19. gadsimta otrajā pusē Latvijas ainavu izmaina jauns transporta veids – dzelzceļš. Iepriekš pilsētas galvenokārt veidojušās pie nozīmīgiem ūdensceļiem, bet tagad arī blakus dzelzceļa līnijām rodas arvien jaunas apdzīvotas vietas, kas bieži vien strauji izaug līdz pilsētas izmēriem.”


Vēsturiskās kartes piesaista uzmanību un aicina iedziļināties detaļās. Uzmanīgi aplūkojot karti vai tikai tās fragmentu, atklājas pārsteidzošas lietas. Pilsētu plāni kalpo arī par lielisku mācību līdzekli. “Karte var būt arī skaista sienas dekorācija ar vēsturisku šarmu, vienlaikus arī bagāts izziņas materiāls” – tā grāmatas ievadā norāda Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis, kuram kartes patikušas jau kopš bērnības.


Grāmatas bagātīgo kartogrāfisko materiālu papildina viegli uztverami fakti, kā arī laikmeta liecību raksturojošas fotogrāfijas no arhīvu fondiem un dažādām privātkolekcijām. Grāmata veidota populārzinātniskā stilā, lai būtu viegli uztverama dažādām mērķauditorijām.

Lasītājam aizraujoša varētu būt arī uz kartes malām esošo reklāmu izpēte, kas sniedz detalizētu informāciju par tā laika piedāvātajiem sadzīves pakalpojumiem, sludinājumu izteiksmes stilu, dizainisko noformējumu un citiem laikmetu raksturojošiem elementiem. Te – neliels ieskats, ko varēsiet uzzināt, izlasot šo grāmatu:


  • kas ir Bilderliņi;

  • kā radies Edinburgas nosaukums;

  • kur un kad darbojusies ādu fabrika “Korona”;

  • kura upe un kāpēc dēvēta par Speķupi;

  • kādi bijuši senie ielu nosaukumi;


… kā arī daudz citu interesantu faktu.


Iesaku šo bagātīgi ilustrēto kartogrāfisko materiālu lēnām, lapu pa lapai izlasīt, izpētīt, izzināt un izgaršot. Lai grāmata “Latvijas pilsētas 100 kartēs” kalpo kā iedvesmas avots Latvijas vēstures izzināšanā un ieinteresē vēsturisko karšu detalizētākā izpētē!Barbans, Jānis. Latvijas pilsētas 100 kartēs. Sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans; redaktori: Linda Akmentiņa, Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Reinis Vāvers; māksliniece Līga Dubrovska; ievads: Dr.hist. Valters Ščerbinskis. Rīga: Jāņa sēta; Latvijas Nacionālā bibliotēka; Latvijas Nacionālais arhīvs, 2023. 207 lpp. ISBN 9789984077710.


Linda Akmentiņa ir LNB Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra krājuma vadītāja.

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page