top of page
  • Gints Šīmanis

Gar jūras zeltmirdzošo krastu. Divi laikmeti Latvijas zvejniecības vēsturēLATVIEŠU ZVEJNIEKI. KĀ VIŅI DZĪVOJA?


Laika periodu pēc Pirmā Pasaules kara un Latvijas brīvvalsts pirmo desmitgadi savā aprakstā “Latviešu jūras zvejnieki” (“Valters un Rapa”, 1932) savulaik meistarīgi tvēris un aprakstījis talantīgais žurnālists un fotogrāfs Mārtiņš Sams (1892–1941), kura mūžs vardarbīgi aprāvās Staļina nāves nometnē izsūtījumā Sibīrijā, autoram nesasniedzot pat 50 gadu vecumu. Būdams kvēls Latvijas patriots un zinošs zvejnieku dzīves dokumentētājs, viņš bija bīstams jaunajai okupācijas varai. Fotovēsturnieks Pēteris Korsaks uzsver būtisko: “Mārtiņa Sama publicista darbība ir bijusi ļoti ražīga un raksti allaž ilustrēti ar paša uzņemtajiem attēliem, tādēļ tie ir vērtīgi gan ar savu dokumentalitāti, gan ar zinoša tautas dzīves pētnieka emocionālo teksta daļu.”


Sociālisma “dzīru laiki” – tā varētu nosaukt tā dēvētos Leonīda Brežņeva pārvaldības gadus, ko savā fotoaparātā tvēris izcilais mūsdienu Meistars Valdis Brauns, ar mocīti apbraukājot 500 kilometrus garo Latvijas jūras piekrasti, dokumentējot zvejniekus laivās, zivju sievas krastā, kāzas un Zvejnieku svētkus, saullēktus stāvkrastos un rieta stundas tālu selgā. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi palikuši tautas atmiņā ar zivju pārpilnību kopsaimniecībās un tukšiem veikalu plauktiem it visur Latvijā. Izteiksmīgi to raksturojis ilggadējais Liepājas muzeja darbinieks, vēsturnieks Juris Kriķis: “Zvejnieku kolhoza “Boļševiks” biedri raksta vēstuli Latvijas kompartijas centrālajai komitejai ar lūgumu viņiem izdalīt 12 vieglās automašīnas, jo uz visu Zvejnieku kolhozu savienību piešķirts tikai viens vieglais automobilis.”


Grāmata atklāj šo divu laikmetu saduri Latvijas zvejnieku dzīvē. Ja pirmajā mēs redzam valsti mostamies tautsaimnieciskai atjaunotnei, tad otrajā dominē nelatviskums flotē un nemitīga dzīšanās pēc “lielā rubļa”.

Šo vēsturisko pretrunu grāmatas priekšvārdā analizē Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs Andris Cekuls. Izdevums adresēts visplašākajam lasītāju lokam, tā izdošanu finansējis Zivju fonds.Gar jūras zeltmirdzošo krastu. Divi laikmeti Latvijas zvejniecības vēsturē. Teksts: Mārtiņš Sams; foto: Valdis Brauns; sastādītājs, pēcvārda autors: Gints Šīmanis; dizains: Anda Nordena. Salacgrīva: Jāņa Lapsas piemiņas biedrība, 2023. 176 lpp. ISBN 9789934868191.


Gints Šīmanis ir kultūras publicists un Bibliokuģa bocmanis


Comments


bottom of page