top of page
  • Ilze Gensberga

Saeimas kārtības ruļļa 100. jubilejas izdevumsIzdevums, kas veltīts Saeimas kārtības ruļļa 100. jubilejai, veidots kā dažādu šī likuma redakciju atspoguļojums, turklāt interesantais iesējums – trepītē cauršūtas burtnīcas – ļauj viegli sameklēt nepieciešamo versiju.


Vairāku redakciju apkopojums piedāvā iepazīties ar dažādos laikos aktuālajiem likuma tekstiem, kā arī to attīstību un izmaiņām cauri laikiem.

Likuma vēsturiskās versijas – 1923. un 1929. gada redakcijas – ir publicētas kā faksimilizdevums no laikraksta “Valdības Vēstnesis” materiāliem, savukārt aktuālā redakcija atspoguļota ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2016. gadam.


Izdevuma ievadvārdus rakstījuši Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš.


Edvards Smiltēns: “Līdzīgi kā mūsu sabiedrība ir mainījies gan likumdošanas process, gan tam līdzi ir mainījies Saeimas kārtības rullis. Var droši paredzēt, ka izmaiņas notiks arī turpmāk. Taču skaidrs, ka tas vienmēr pildīs savu galveno funkciju, nodrošinot likumdošanas procesa kārtību un skaidrību, ļaujot deputātiem demokrātiskā un sabiedrībai saprotamā, caurskatāmā veidā īstenot pašu galveno – vēlētāju gribu.”


Dina Meistere: “Saeimas kārtības rullis pēc savas dabas ir daudzšķautņains – tajā noteikta ne tikai Saeimas iekšējā darba organizācija un kārtība, bet arī dažādu valstiski nozīmīgu lietu izskatīšana, kas ārpus Saeimas darba norisēm skar visu sabiedrību.”


Gunārs Kusiņš: “Šis izdevums dod iespēju salīdzināt dažādos laikos pieņemtos Saeimas kārtības ruļļa tekstus un tādējādi saskatīt kopīgās iezīmes, attīstības tendences un arī negaidītus līkločus [..].”Saeimas kārtības ruļļa 100. jubilejas izdevums. Redaktores: Marika Saturiņa, Līga Ciematniece; ievadvārdi: Edvards Smiltēns, Dina Meistere, Gunārs Kusiņš. Rīga: Latvijas Republikas Saeima, 2023. 79 lpp. ISBN 9789934598494.


Ilze Gensberga ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page