top of page
  • Linda Akmentiņa

🎧 Svika, Nauris. Cilvēcīga vadība...: jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursi🎧 Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Grāmatas autors Nauris Svika ir komandas un līderības attīstības programmu eksperts, pieaugušo izglītības mentors un dzīves treneris. Nauris strādā ar pilnveidoties, mainīties alkstošajiem – tātad tiem, kuri allaž gatavi spert soli augšup. Šajā grāmatas apskatā Nauri saucu vārdā, jo viņš ir arī mans skolas biedrs – cilvēks, kurš savā mērķtiecībā, neatlaidībā un uzkrātajās zināšanās vēlas dalīties ar līdzcilvēkiem, lai tie kļūtu par “iespējami labāko savas personības versiju”. Grāmatas autors ir absolvējis Vācijas militāro akadēmiju, guvis nozīmīgu

komandas vadības pieredzi Kosovā un Irākā, izstrādājis un īstenojis dažādas sarežģītības komandu programmas, kuras visbiežāk organizētas nestandarta formātos. Nauris zināms arī

kā semināru pasniedzējs, konferenču lektors, grāmatu autors. Man bija tas gods būt klāt grāmatas “Cilvēcīga vadība” atklāšanas pasākumā. Nosvērts balss tembrs, strukturēta runa un stāstītais par laikposmu no grāmatas tapšanas idejas līdz īstenošanai manī kā pasākuma dalībniecē urdīja nemieru un mudināja ātrāk ķerties pie sava eksemplāra lasīšanas.


Ļoti uzrunājošs izdevies jau grāmatas vāka noformējums ar tajā pausto vēstījumu, kādai nevajadzētu būt vadībai un vadības stilam, līdz izkristalizējas atslēgas frāze: kādai tai vajadzētu būt. Grāmatu veido kodolīgi, asprātīgi stāstiņi, kuros “iekodēti” un tādējādi tiek atklāti būtiskākie patiesas līderības principi. Līdzīgi kā fabulās – ar kodolīgu morāli pēdējās rindkopās. Šāds formāts tik sarežģīto vadībzinību mehānismu padara viegli uztveramu, pat rotaļīgu. Kā saka pats autors: “Turpmākās lappuses paredzētas labākajiem, kuri vēlas kļūt

vēl prasmīgāki, gan sasniedzot mērķus, gan arī iemantojot apkārtējo cilvēku cieņu, kas balstīta uz personību, nevis ieņemamo amatu un oficiālo varas statusu.”


Apkārt notiekošo mēs katrs izvērtējam caur savu individuālo pieredzes prizmu, līdz ar to katru no mums šajā grāmatā uzrunās kāda cita epizode, kuru šādā vai līdzīgā situācijā esam pieredzējuši. Aprakstītās situācijas ļauj sevi ieraudzīt it kā no malas un saprast, kā kļūt par labāku vadītāju, nezaudējot cilvēcību.


Grāmatu “Cilvēcīga vadība” iesaku izlasīt ikvienam, kuram šajā robotizētajā, mehanizētajā un automatizētajā pasaulē prioritārās ir cilvēciskās vērtības. Grāmata noderēs gan tiem, kuri atrodas vadošos amatos, gan potenciālajiem vadītājiem, jo “pārmācīties ir grūtāk nekā iemācīties. Galvenais uzsvars, protams, likts uz vadītājiem, kuri savā dzīvē nebaidās no sasitumiem un zilumiem. Grāmatā pausto vēstījumu sapratīs tie, kuri paši ar iekšēju entuziasmu un smaidu sejā periodiski “savāra lielākas vai mazākas ziepes””.

Grāmata nav paredzēta, lai kādu mācītu labot kļūdas, bet gan lai norādītu uz pareizāka ceļa esamību, piedāvātu iespēju aizdomāties.


“Menedžē uzdevumus un projektus! Vadi cilvēkus! Un nekad šos divus jēdzienus nejauc vietām, jo pārtikas kastes noliktavā nav iespējams iedvesmot, turpretī cilvēkiem ne pārāk patīk, ja viņus bīda kā priekšmetus. Iegaumē šo likumsakarību, un būs vieglāk dzīvot!”


Cilvēcība sākas ar cieņu, turklāt abpusēju; laiku pa laikam tomēr nepieciešams to pakontrolēt un pielabot. Un to nevajadzētu jaukt ar visatļautību.


Biežāk atceries, ka viss ir Tavās rokās, bet “zelta atslēdziņa” ir tikai pasakās!


Noderīgi: naurissvika.com


Svika, Nauris. Cilvēcīga vadība...: jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursi. Redaktore Aija Grīnfelde; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 157 lpp. ISBN 9789934317477.


Linda Akmentiņa ir LNB Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra krājuma vadītāja.コメント


bottom of page