top of page
  • Linda Akmentiņa

šŸŽ§ Svika, Nauris. CilvēcÄ«ga vadÄ«ba...: jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursišŸŽ§ Klausies apskatu SoundcloudĀ vai Spotify.


Grāmatas autors Nauris Svika ir komandas un lÄ«derÄ«bas attÄ«stÄ«bas programmu eksperts, pieauguÅ”o izglÄ«tÄ«bas mentors un dzÄ«ves treneris. Nauris strādā ar pilnveidoties, mainÄ«ties alkstoÅ”ajiem ā€“ tātad tiem, kuri allaž gatavi spert soli augÅ”up. Å ajā grāmatas apskatā Nauri saucu vārdā, jo viņŔ ir arÄ« mans skolas biedrs ā€“ cilvēks, kurÅ” savā mērÄ·tiecÄ«bā, neatlaidÄ«bā un uzkrātajās zināŔanās vēlas dalÄ«ties ar lÄ«dzcilvēkiem, lai tie kļūtu par ā€œiespējami labāko savas personÄ«bas versijuā€. Grāmatas autors ir absolvējis Vācijas militāro akadēmiju, guvis nozÄ«mÄ«gu

komandas vadības pieredzi Kosovā un Irākā, izstrādājis un īstenojis dažādas sarežģītības komandu programmas, kuras visbiežāk organizētas nestandarta formātos. Nauris zināms arī

kā semināru pasniedzējs, konferenču lektors, grāmatu autors. Man bija tas gods bÅ«t klāt grāmatas ā€œCilvēcÄ«ga vadÄ«baā€ atklāŔanas pasākumā. Nosvērts balss tembrs, strukturēta runa un stāstÄ«tais par laikposmu no grāmatas tapÅ”anas idejas lÄ«dz Ä«stenoÅ”anai manÄ« kā pasākuma dalÄ«bniecē urdÄ«ja nemieru un mudināja ātrāk Ä·erties pie sava eksemplāra lasÄ«Å”anas.


Ä»oti uzrunājoÅ”s izdevies jau grāmatas vāka noformējums ar tajā pausto vēstÄ«jumu, kādai nevajadzētu bÅ«t vadÄ«bai un vadÄ«bas stilam, lÄ«dz izkristalizējas atslēgas frāze: kādai tai vajadzētu bÅ«t. Grāmatu veido kodolÄ«gi, asprātÄ«gi stāstiņi, kuros ā€œiekodētiā€ un tādējādi tiek atklāti bÅ«tiskākie patiesas lÄ«derÄ«bas principi. LÄ«dzÄ«gi kā fabulās ā€“ ar kodolÄ«gu morāli pēdējās rindkopās. Šāds formāts tik sarežģīto vadÄ«bzinÄ«bu mehānismu padara viegli uztveramu, pat rotaļīgu. Kā saka pats autors: ā€œTurpmākās lappuses paredzētas labākajiem, kuri vēlas kļūt

vēl prasmÄ«gāki, gan sasniedzot mērÄ·us, gan arÄ« iemantojot apkārtējo cilvēku cieņu, kas balstÄ«ta uz personÄ«bu, nevis ieņemamo amatu un oficiālo varas statusu.ā€


Apkārt notiekoÅ”o mēs katrs izvērtējam caur savu individuālo pieredzes prizmu, lÄ«dz ar to katru no mums Å”ajā grāmatā uzrunās kāda cita epizode, kuru Ŕādā vai lÄ«dzÄ«gā situācijā esam pieredzējuÅ”i. AprakstÄ«tās situācijas ļauj sevi ieraudzÄ«t it kā no malas un saprast, kā kļūt par labāku vadÄ«tāju, nezaudējot cilvēcÄ«bu.


Grāmatu ā€œCilvēcÄ«ga vadÄ«baā€ iesaku izlasÄ«t ikvienam, kuram Å”ajā robotizētajā, mehanizētajā un automatizētajā pasaulē prioritārās ir cilvēciskās vērtÄ«bas. Grāmata noderēs gan tiem, kuri atrodas vadoÅ”os amatos, gan potenciālajiem vadÄ«tājiem, jo ā€œpārmācÄ«ties ir grÅ«tāk nekā iemācÄ«ties. Galvenais uzsvars, protams, likts uz vadÄ«tājiem, kuri savā dzÄ«vē nebaidās no sasitumiem un zilumiem. Grāmatā pausto vēstÄ«jumu sapratÄ«s tie, kuri paÅ”i ar iekŔēju entuziasmu un smaidu sejā periodiski ā€œsavāra lielākas vai mazākas ziepesā€ā€.

Grāmata nav paredzēta, lai kādu mācītu labot kļūdas, bet gan lai norādītu uz pareizāka ceļa esamību, piedāvātu iespēju aizdomāties.


ā€œMenedžē uzdevumus un projektus! Vadi cilvēkus! Un nekad Å”os divus jēdzienus nejauc vietām, jo pārtikas kastes noliktavā nav iespējams iedvesmot, turpretÄ« cilvēkiem ne pārāk patÄ«k, ja viņus bÄ«da kā priekÅ”metus. Iegaumē Å”o likumsakarÄ«bu, un bÅ«s vieglāk dzÄ«vot!ā€


CilvēcÄ«ba sākas ar cieņu, turklāt abpusēju; laiku pa laikam tomēr nepiecieÅ”ams to pakontrolēt un pielabot. Un to nevajadzētu jaukt ar visatļautÄ«bu.


Biežāk atceries, ka viss ir Tavās rokās, bet ā€œzelta atslēdziņaā€ ir tikai pasakās!


Noderīgi: naurissvika.com


Svika, Nauris. Cilvēcīga vadība...: jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursi. Redaktore Aija Grīnfelde; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 157 lpp. ISBN 9789934317477.


Linda Akmentiņa ir LNB Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra krājuma vadītāja.bottom of page