top of page
  • Zane Krūmiņa

[Vieta grāmatas nosaukumam]. Komunikācija2023. gada nogalē Sociālo un humanitāro zinātņu lasītavas krājums tika papildināts ar vērtīgu un vizuāli interesantu izdevumu “[Vieta grāmatas nosaukumam]. Komunikācija”. Grāmata ir divu autoru kopdarbs, un abas ir ar lielu profesionālo pieredzi komunikācijas zinātņu un mārketinga jomā. Jolanta Derkēvica–Pilskunga ir komunikācijas zinātņu doktore, Biznesa augstskolas “Turība” doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktore, docētāja, Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijas biedre. Savukārt Jana Bunkus ir komunikācijas vadības doktorante, Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes Komunikācijas virziena vadītāja, lektore vairākās augstskolās, kā arī mentore dažādos ar komunikāciju un līderību saistītos projektos.


Rokasgrāmatas ievadā autores uzsver komunikācijas nepārvērtējamo nozīmi mūsdienu sabiedrībā, atzīstot, ka tā ir visa pamatā.

“Tāpēc, lai kādā profesijā Jūs strādātu un kādu lomu spēlētu šajā sabiedrībā, ir vērts ieskatīties dziļāk komunikācijā kā nozarē, lai nodrošinātu panākumus gan sev, gan darba vietai vai potenciālajai darba vietai, kurā plānojat strādāt.” Izdevums nav akadēmisku definīciju sakopojums. Autores dalās pieredzē un profesionālajās prasmēs sabiedrisko attiecību un integrētā mārketinga komunikācijā.


Rokasgrāmatas saturu veido piecas nodaļas, katra no tām ir apzīmēta ar konkrētu krāsu. Kāpēc šāda izvēle? Lūk, arī autoru skaidrojums: “Baltā ir par vizuālo komunikāciju, par efektīvu prezentāciju un uzstāšanos, zaļā – par sabiedrisko attiecību pamatjautājumiem, dzeltenīgi oranžā veltīta iekšējai komunikācijai, darbam un sabiedrisko attiecību speciālista nozīmei, zilā – integrētajai mārketinga komunikācijai digitālajā vidē, bet melnā – risku un krīzes komunikācijai.” Viena no autorēm Jana Bunkus definē komunikāciju kā ikviena ikdienas nepieciešamību.


Autorēm piemīt neapšaubāma prasme pastāstīt vienkārši par sarežģīto, piemēram, kā uzrakstīt preses relīzi, kas ir laba vizuālā komunikācija, kā veidot kvalitatīvu satura mārketingu.

Minētās ir tikai dažas no praktiskajām profesionālā darba pamatlietām integrētā mārketinga kontekstā, kas apskatītas rokasgrāmatā. Izdevumā iekļauti arī QR kodi, kas palīdzēs lasītājiem iegūt nozīmīgu papildinformāciju internetā. Grāmatai pievienots vērtīgs izmantotās literatūras un interneta avotu saraksts.


Izdevums adresēts komunikācijas nozares profesionāļiem, studentiem un visiem interesentiem, kuri vēlas izprast integrētā mārketinga komunikācijas likumsakarības un iegūt atbildes uz profesionālā darba pamatjautājumiem.[Vieta grāmatas nosaukumam]. Komunikācija. Autores Jolanta Derkevica-Pilskunga, Jana Bunkus; redaktore Sandra Skuja; vāka dizains: Una Spektore; foto: Ainārs Mazjānis. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2023. 195 lpp. ISBN 9789934543425.


Zane Krūmiņa ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page