top of page
  • Dārta Sīka

Berelis, Guntis. …rakstīt...Gunta Bereļa jaunākā grāmata “…rakstīt…” būs saistoša ikvienam, kurš kaut reizi apsēdies pie baltas lapas, domājot – ko, kādā veidā, kāpēc rakstīt, un gan jau arī pārkāpis šo pasīvo līmeni, nokļūstot pašā rakstīšanas procesā. Grāmata ieinteresēs ikvienu, kuram svarīga šī otra neredzamā puse, kas atrodas aiz grāmatā glīti nodrukātā teksta. Ar tām domātas tā dēvētās literatūras rašanās aizkulises. Būdams Literārās akadēmijas Prozas meistardarbnīcu vadītājs, Rakstnieku savienības prozas konsultants, iesācēju autoru semināru “Aicinājums” lektors, Berelis ticies ar daudziem rakstītgribētājiem, saskāries ar rakstītāju dažādajām pieredzēm. Tomēr grāmatā “…rakstīt…” atbildes autors sniedz izvairīgi, kaut nevar teikt, ka to tur nav vispār.


Kopumā Berelis oponē idejai par spēju iemācīt rakstīt (kā piemēru minot dažādus “kā uzrakstīt ģeniālu romānu” sacerējumus, tiem pretstatot autorus, kuri radījuši ko patiešām ģeniālu bez tamlīdzīgu padomu palīdzības); tajā pat laikā grāmatas autors paplašina rakstītmācīšanas un rakstītmācīšanās jēdzienu, paverot ceļu uz paša rakstītāja prasmi un iespējām meklēt atbildes individuālajā rakstīšanas pieredzē.

Simpātiski, ka rakstnieks dalās personīgā radošo procesu problemātikā un atziņās, kuras veidojušās empīriskā rakstīšanas notikumā (rakstīti gan stāsti un romāni, gan esejas un publicistika). Šādā veidā ar jaunās grāmatas lasītāju netiek runāts no autora pjedestāla, bet atrodoties tepat blakus, darbojoties līdzīgos procesos. Nenotiek spēlēšanās ar netveramo radošumu vai talanta glorificēšana, savukārt dalījums nodaļās strukturē un konkretizē ideju virzību. Literatūrteorētiskais un literatūrvēsturiskais materiāls grāmatā darbojas kā fons. Tas ieskicēts kā neatraujama pieredzes sastāvdaļa, uzsverot valodas, vārda un autora mijiedarbības nozīmi.

Grāmatas esejiskā pārdomu forma nedaudz atgādina psihoterapijas seansu, kura laikā terapeits (šeit – autors) uzdod dažādus uz pārdomām vedinošus jautājumus, piemēram: kāpēc nerakstās, un vai tas ir slikti? Kāpēc ir bail, un vai no bailēm jāizvairās? Vai tevī mīt profesionālis, un kas tas vispār par zvēru? Riebums un mīlestība pret savu tekstu – ko no tā var iegūt vai zaudēt?


Un visbeidzot – varbūt nemaz nerakstīt?

Tomēr pārlieku relaksēties uz kušetes autors neļauj, un visdrīzāk daudzi no mums vēl un vēlreiz atgriezīsies šajos dzeltenajos grāmatas vākos, jo terapijas (lasīt: rakstīšanas) rezultāts nereti sajūtams vien ilgtermiņā.
Berelis, Guntis. …rakstīt... Rīga: Orbīta, 2022. 181 lpp. ISBN 9789934591181.


Dārta Sīka ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas II kursa studente.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page