top of page
  • Anda Saldovere

Ievadraksts: decembris 2022
Aizvadītā gada noslēdzošā “Literatūras ceļveža” numura ievadpārdomas šoreiz rosinājusi Gunta Bereļa jaunā grāmata “…rakstīt…”. Lai gan grāmata kopumā adresēta tiem, kuri apsver domu saistīt savu dzīvi ar nopietnu rakstudarbu, piemēram, daiļliteratūras jaunradi, tajā daudz interesantu pārdomu raisoša var saklausīt arī citi.


Nevienam taču tas nešķitīs jaunums, ka rakstīšana kā domu un darbības radošas izpausmes veids nesaraujami saistāma arī ar jebkura bibliotekāra ikdienu – neatkarīgi no mūsu konkrētajiem amata pienākumiem vai rakstīšanas paņēmiena (ar roku vai datorrakstā), un savā ziņā nav lielas atšķirības starp nelielu informatīvu ziņu pie iestādes durvīm, uzrunājošu un atraktīvu sociālo tīklu publikāciju vai apjomīgu poligrāfiski izdotu vai tīmeklī publicētu profesionālu rakstu.


Gadu gaitā strādājot ar dažāda satura un apjoma bibliotēku nozares tekstiem, ik pa laikam esam domājuši līdzīgā virzienā kā grāmatas autors – rakstnieks, publicists, arī prozas konsultants Berelis – kādā mērā cilvēka rakstu valoda atkarīga no dabas dota talanta, un cik to var iemācīties.


Liktos jau, ka pamatā jābūt nepieciešamībai rakstīt, un filoloģiskas ievirzes cilvēkam tālākais notiek pats no sevis. Tomēr prakse pierāda, ka ir cilvēki, kuriem gan būtu ko teikt, tomēr teikumi un burti uz papīra neklausa un kopā īsti nelīmējas. Tāpat kā ir arī cilvēki, kuriem savu domu izdodas pārliecinoši un skaisti paust mutiski, viņiem piemīt atjautība un ļoti netradicionāla izdoma, bet rakstos šo domu grūti vairs atpazīt. Atgriežoties pie Bereļa grāmatā paustā – visdrīzāk, rakstīt var iemācīties, bet ne iemācīt…


Vēlreiz pārdomājot tikko minēto, nākas atgriezties pie labi zināmā secinājuma, ka dzīvē katram no mums taču ir savas pozitīvās puses, un neviens nevaram būt pilnība visos mūsu izpausmju un darbošanās virzienos – piemēram, ne katram vienlīdz labi izdodas gan darbs ar klientiem, gan pasākumu vadīšana, bibliogrāfisku sarakstu sastādīšana vai senu rokrakstu pētniecība, un tas ir normāli.


Runājot par tekstu veidošanu, domāju, visa pamatā jābūt tieši vēlmei dalīties ar kolēģiem savā viedoklī, ikdienas darba atklājumā vai izpētes darba rezultātā, nepaturēt uzzināto pie sevis, turklāt dalīties visos iespējamos veidos, tajā skaitā – rakstveidā. Tam, lai konkrētais rakstveida vēstījums būtu gramatiski perfekts, gludi lasāms un viegli uztverams, beigu beigās ir paredzēti teksta redaktori un korektori – arī viņiem ir veicami savi darba pienākumi.


Tādēļ šoreiz izmantošu brīnišķīgo atslēgvārdu “rakstīt”, lai pateiktu sirsnīgu paldies visiem rakstošajiem kolēģiem no Latvijas bibliotēkām, un protams, arī mūsu daudzajiem sadarbības partneriem citās institūcijās – paldies, ka paši izsakāt savu vēlmi vai arī piekrītiet mūsu redakcijas uzaicinājumiem paust viedokli un ieteikt vērtīgas grāmatas “Literatūras ceļveža” slejās – savu skatījumu un vērtējumu nekad nevajag novērtēt par zemu! Un paldies arī par to, ka ar sapratni pieņemat mūsu norādes un ieteikumus satura kvalitātes pilnveidei. Paldies, ka sadarbojaties ar mūsu izdevumu – nav būtiski, vai tas notiek jau vairākus gadus vai tikai viena atsevišķa numura ietvarā. Arī decembra numurā mūsu autoru pulkam pievienojušies vairāki jauni uzvārdi – tos pamanīsiet numura sagatavotāju sarakstā.


Laikā, kad gan fiziskā telpa, gan, jo īpaši, interneta vide ir pārsātināta ar nemitīgas informācijas, tajā skaitā, jaunu grāmatu plūdiem, tikai visi kopā varam palīdzēt saviem līdzcilvēkiem tajos nenoslīkt, toties vieglāk tikt pie kārotā un noderīgā. Turklāt ikviena, arī epizodiska rakstīšanas pieredze nāk par labu arī pašiem rakstītājiem, tādēļ – izsakiet savas domas par grāmatām, kuras jūs nav atstājušas vienaldzīgus, arī turpmāk!


Protams, iesakām ieskatīties ne vien Bereļa rakstīšanai veltītajā grāmatā; veidojot katra, arī decembra numura saturu, daudz tiek domāts, lai ikviens no tajā iekļautajiem grāmatu stāstiem daļai no jums ir īpašas uzmanības vērts.


Lai mums visiem bagāta lasīšanas pieredze arī jaunajā gadā!


Anda Saldovere
Numurā lasi:


214 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Guest
Feb 28, 2023

Paldies par izdevumu. Ļoti vērtīgi!

Like
bottom of page