top of page
  • Zane Bondare

Līpiņš, Leonards. Koksnes mācībaProfesora, kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes (LLU MF) dekāna Leonarda Līpiņa grāmata “Koksnes mācība” ir autora ilggadējā profesionālā darba apkopojums. Izdevuma priekšvārdā autors raksta, ka izdevumā centies ietvert un atspoguļot savu daudzos gados uzkrāto pedagoģisko un zinātnisko pieredzi. Profesora darbs saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību par sasniegumiem zinātnē 2021. gadā.


Grāmatā – mācību līdzeklī ietverts visaptverošs skatījums uz koksni no dažādiem aspektiem. Tā paredzēta LLU MF studentiem un citiem nozarē studējošiem un strādājošiem.

Koksnes padziļinātai izpratnei veltītas četras nodaļas. Pirmā no tām – “Koksnes uzbūve” – ietver trīs apakšnodaļas: “Izpratne par koksni”, “Kokaugu uzbūve” un “Koksnes ķīmiskais sastāvs”. Otrā nodaļa “Koksnes īpašības” stāsta par koksnes fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, savukārt trešā nodaļa “Koksnes īpašību izmaiņas” vēsta par koksnes īpašību mainību dažādu faktoru ietekmē un koksnes izturību. Grāmatas pēdējā nodaļā “Koku sugu raksturojums” minētas koku sugu makroskopiskās pazīmes, fizikāli mehāniskās, tehnoloģiskās un izmantošanas īpašības, kā arī izmantošanas veidu uzskaitījums. Koku sugu nosaukumiem norādīti to latīniskie nosaukumi un nosaukumi angļu, vācu un krievu valodās.


Grāmatas tekstu uzskatāmu dara un papildina tajā iekļautie attēli un tabulas.Noderīgi: www.lsm.lv


Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Jelgava: Leonards Līpiņš, 2021. 168 lpp. ISBN 9789934857690.


Zane Bondare 2022. gada jūlija/augusta/septembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page