top of page
  • Guna Ulmane

Dombrovskis, Valērijs, Berga, Luīze. Kiber EsLatvijas Kiberpsiholoģijas asociācijas speciālisti sarakstījuši grāmatu, kura lasītājiem sniedz iespēju iepazīties ar unikālām idejām par tematiku, kas saistīta ar virtuālo vidi un sabiedrību.


Šis izdevums ir liels ieguldījums kiberpsiholoģijas zinātnes attīstībā un sabiedrības izglītībā, lai palīdzētu cilvēkiem produktīvi adaptēties un justies komfortabli mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

Grāmatas autori ir pieņēmuši izaicinājumu izstrādāt pilnīgi jaunu un visaptverošu kiberpasaules koncepciju, lai pilnveidotu esošās zināšanas par digitālo vidi un piedāvātu adaptīvus mehānismus nepieciešamajam atspēriena punktam veiksmīgai sabiedrības integrācijai kiberpasaulē. Grāmatas centrā ir cilvēks – tehnoloģiju lietotājs – un viņa adaptācijas procesi kiberpasaulē. Grāmatas mērķis ir aktualizēt un pētīt tādas tēmas kā virtuālā pasaule, tās loma, struktūra un koncepcijas; digitālā pašreprezentācija; virtuālā identitāte; kiberpersonība; kiberkultūra; kibersabiedrība; digitāla kopiena un lietotāji; digitālas “pēdas”; kiberprocesi; mijiedarbības stratēģijas.


Grāmata sastāv no trim moduļiem. Pirmais modulis “Mūsdienīgs skatījums uz virtuālo pasauli un kiberpasauli” fokusē lasītājus uz kiberpasaules kā parādības izpratni; otrais modulis “Kiberpasaules sastāvdaļas” iepazīstina ar kibersabiedrību un tās produktiem; trešais modulis “Es kiberpasaulē” ļauj lasītājiem analizēt sevi un saprast, kādi viņi paši ir kiberpasaulē.


Katrs modulis izaicina lasītāja pieredzi un priekšstatus par kiberpasaules piedāvātajām iespējām un to pieņemšanu. Katra moduļa noslēgumā atrodams tēmas apkopojums un galvenie secinājumi. Grāmatu noslēdz izmantotās literatūras saraksts un alfabētiskie rādītāji, kā arī grāmatas tapšanas gaitas apraksts.Noderīgi: www.riseba.lv


Dombrovskis, Valērijs, Berga, Luīze. Kiber Es: viss par kiberpasauli. Rīga: Ezerrozes grāmatas, 2021. 143 lpp. ISBN 9789934600821.


Guna Ulmane 2022. gada marta numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page