top of page
  • Zane Bondare

Paipare, Mirdza. Mūzikas terapija


Mūzikas terapeita specialitāte mūsdienās kļūst aizvien zināmāka un pieprasītāka. Daudzi mūzikas terapeiti strādā izglītības, sociālās un veselības aprūpes jomās.


Izdevuma autore Mirdza Paipare ir profesionāla kordiriģente, sertificēta mūzikas terapeite un supervizore. Viņa līdzdarbojusies visos procesos, kas saistīti ar šīs specialitātes veidošanos Latvijā.

Ilggadējā pieredze apkopota monogrāfijā, kuras galvenie mērķi ir “(1) iepazīstināt lasītāju ar mūzikas terapiju – jaunradītu profesiju tās plašākajā kontekstā, raksturojot vēsturiskās ietekmes, analizējot mūzikas terapeitu profesionālo kompetenci un tās attīstību dinamikā; (2) atspoguļot un raksturot kopīgo un atšķirīgo katrā mūzikas terapeita darba vides praksē: izglītībā, sociālajā darbā un veselības aprūpē.” (194. lpp.).


Monogrāfijas saturs strukturēts piecās pamatnodaļās. Pirmā no tām veltīta terminoloģijai, nākamā – mūzikas terapeita izglītības ieguves iespējām. Trešajā nodaļā raksturots mūzikas terapeita izglītības process, savukārt ceturtajā mūzikas terapeiti pētīti darba vidē. Noslēdzošajā nodaļā uzmanība pievērsta supervīzijai mūzikas terapijā.


Izdevums adresēts topošajiem un esošajiem šīs nozares speciālistiem, kā arī citiem interesentiem.


Tas būs nozīmīgs informācijas ieguves avots tiem, kuri studē mūzikas terapiju, pievēršas tās izpētei un pētniecībai vai vēlas profesionāli pilnveidoties.

Paipare, Mirdza. Mūzikas terapija: teorijas un prakses kompetence. Monogrāfija. Recenzentes: Dr.paed. Laimrota Kriumane, Dr.sc.educ. Zita Abramavičutė-Muciniece. Tulkojums angļu valodā: Kristina Ēcis. Liepāja: LiePA, 2023. 230 lpp. ISBN 9789934608322.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas

informācijas speciāliste.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page