top of page
  • Zane Bondare

Pilmane, Māra. Embrioloģijas daudzveidība


Profesore Māra Pilmane Nacionālajai enciklopēdijai veidojusi 11 šķirkļu aprakstus par embrioloģijas daudzveidību un šīs zinātņu nozares attīstību Latvijā un pasaulē. Plašākus un izvērstākus šo šķirkļu aprakstus autore iekļāvusi grāmatā “Embrioloģijas daudzveidība”, kuru izdevusi Rīgas Stradiņa universitāte.


Līdzīgi kā Nacionālajā enciklopēdijā, kur ietverti 11 šķirkļi, arī grāmatā embrioloģijas daudzveidība atspoguļota 11 nodaļās: embrioloģija kā zinātnes nozare; embrioloģija Latvijā; embrioloģijas posmi; vispārīgā embrioloģija; funkcionālā embrioloģija; aprakstošā embrioloģija; salīdzinošā embrioloģija; eksperimentālā embrioloģija; attīstības ģenētika; reprodukcijas medicīna un teratoloģija.


Katru nodaļu paskaidro definīcijas, iekļauti kopsavilkumi, izklāstīta saturā minēto embrioloģijas apakšdisciplīnu praktiskā un teorētiskā nozīme, vieta zinātnes klasifikācijā un galvenie sastāvelementi, kā arī apskatītas galvenās teorijas un pētniecības metodes. Sniegts ieskats vēsturē un nozares attīstībā mūsdienās, norādītas galvenās pētniecības iestādes un nozīmīgākie pētnieki, minēti pētnieku sasniegumi.


Autore izcēlusi arī to ar embrioloģiju saistīto zinātnieku sasniegumus un devumu nozares attīstībā, kuriem ir saikne ar Latviju – te dzimuši vai dzīvojuši viņu senči vai paši zinātnieki.

Izdevumā uzskaitīti arī nozares nozīmīgākie periodiskie izdevumi, tīmekļvietnes un ieteicamā literatūra, kas ļaus grāmatas lasītājiem – studentiem, zinātniekiem un medicīnas interesentiem – lasīt aktuālākās publikācijas nozarē un detalizētāk izzināt viņus interesējošos jautājumus.


Pilmane, Māra. Embrioloģijas daudzveidība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. 108 lpp. ISBN 9789934618024.


Zane Bondare 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page