top of page
  • Ingrīda Peldekse

Purvītis. Sastādītāja Laima SlavaPieminot latviešu glezniecības vecmeistara Vilhelma Purvīša (1872–1945) 150. jubileju, apgādā “Neputns” tapusi grāmata “Purvītis”. Tā ir visaptveroša monogrāfija, kurā apzināti un apkopoti cauri gadu desmitiem saglabājušies latviešu glezniecības vecmeistara darbi, kuri mājvietu raduši muzejos un privātkolekcijās; gleznu reprodukciju nodaļa veido monogrāfijas kodolu.


Līdzās ieskatam kultūrpolitikas kontekstos, kurus izgaismo Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Māra Lāce, un radošā dzīves ceļa gājumam, kuru raksturo Dr. habil. art.

Eduards Kļaviņš, Purvītim veltītajā monogrāfijā iekļauts Dr. art. Kristiānas Ābeles pētījums “Ainava ar gleznotāju”, kas saturiski bagātina apjomīgo augstas kvalitātes gleznu reprodukciju albumu. Līdzās Latvijas jaunāko laiku vēsturē tapušajām monogrāfijām, kuru autori ir Oļģerts Saldavs (1958) un Tatjana Kačalova (1971),


Ābeles visaugstākās raudzes pētījumā ir izgaismotas līdz šim neizzinātas Purvīša dzīves un daiļrades šķautnes, kontekstualizēts jau zināmais par mākslinieka daiļradi, kā arī apzināts viņa radošais mantojums šodienas skatījumā.

Mākslinieka dzīves gājums dokumentēts arī fotoreprodukcijās, un sniegts panorāmisks ieskats gan personīgajā mākslinieciskajā izaugsmē, gan novērtēti viņa sabiedriskās darbības panākumi.


Ābeles pētījums par Purvīti ir latviešu valodā, bet izdevums kopumā uzskatāms par daļēji bilingvālu, reprodukciju albumā iekļaujot parakstus latviešu un angļu valodā. Tas attiecināms

arī uz ievadu un vispārēju ieskatu mākslinieka dzīves gaitās un radošajā darbībā.


Grāmatas izdošanas laiks piesaistīts Purvīša jubilejas izstādei, kuras veidotāja ir LNMM glezniecības fondu glabātāja Aija Brasliņa; 2022. gada 28. maijā atklātā izstāde LNMM bija apskatāma līdz 16. oktobrim.Noderīgi: lr2.lsm.lv

Purvītis. Sastādītāja Laima Slava. Tekstu autori Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš,

Māra Lāce. Māksliniece Inese Hofmane. Rīga: Neputns, 2022. 550 lpp. ISBN 9789934601439.


Ingrīda Peldekse 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas krājuma eksperte.Recent Posts

See All

Komentar


bottom of page