top of page
  • Andra Poota

Bauere, Inguna. Doroteja. Izredzētā


Gatavojoties latviešu preses izdevuma jubilejai un pārlapojot vietnē www.periodika.lv “Latviešu Avīzes”, uzdūros rindām, kuras sasaucas ar nesen lasītu grāmatu. “It labi, ka tie jelgavnieki viņas iekš mīlestības un pateicības pieminējuši, bet ir mums latviešiem pienākas savas nelaiķes Lielasmātes sirdi labi ilgi pieminēt, jo viņa cienīja un mīļoja latviešu tautu un latviešu valodu un mīļai Tēvuzemei pēc savas žēlīgas sirds daudz labu darījusi augstiem kā maziem. .. Kā pēc jaukas vasaras dieniņas saules spožums, kad jau viņa nogājusi, vēl ilgi zemei spīd, tā lai mūsu augstas mirējas vārds un pieminēšana vēl ilgi mūsu sirdīs paliek.” Jelgawā, tannī 17tā Janwar. (“Latviešu Avīzes”, Nr.3, 19.01.1822).


“Laiks ir saskaitīts. Laiks pazūd bedrē, kurā tup Laika Gremotājzvērs... Saskaitītais Laiks nevienu netiesā, jo sen jau aizgājis savu ceļu.” (10. lpp.). Ar Annu Šarloti Doroteju fon Mēdemu kā burvīgu, vieglu un smalku putniņu iepazinos jau Baueres grāmatā “Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā” (Zvaigzne ABC, 2021), bet “Nekad jau nevar zināt, ko Laika Gremotājzvērs ļautiņiem atstājis. Kur patiesība, kur tikai pa pusei, bet kur melni vai balti meli“ (10. lpp.), tāpēc varēju vien ļauties rakstnieces pētījumos ieguldītā laika un izdomas rezultātam romānā “Doroteja. Izredzētā” un izsekot Kurzemes pēdējās hercogienes dzīvei.


Lapu pa lapai Doroteja šķir savu atmiņu albumu, pārceļot lasītāju “saskaitītajā” laikā 18. un 19. gadsimta mijā Jelgavā un Eiropā. Tā ir kā deja uz virves, kurā jānotur līdzsvars starp valdnieci un sievieti, vēlmi mirdzēt ar kroni un starot mīlas laimē.

Publika ir prasīga, no izredzētās pieprasa īpašus “numurus” – radīt Kurzemes hercoga mantinieku un būt padevīgai lellei pie vecā hercoga sāna. Bet jauniņajai hercogienei viena pēc otras dzimst meitas, savukārt viņas dzīvīgā daba un asais prāts neļauj pazemīgi vadīt dienas vecīgā hercoga ēnā. Aristokrātiskie sakari un hercogistes kase ir atvērti, Kurzemes hercogiene Doroteja, Pētera Bīrona trešā sieva, uzmirdz Eiropas galmos.


Baueres romānā kā krāšņā modes skatē cita citai seko tikšanās ar tālaika māksliniekiem, literātiem, domātājiem, valstsvīriem un – ak vai! – arī ar lišķiem, izmantotājiem un nodevējiem, kamēr viņu vidū kā zivs ūdenī jūtas “it kā mūsējā” Doroteja, Kurzemes pēdējā hercogiene.Noderīgi: klasika.lsm.lv


Bauere, Inguna. Doroteja. Izredzētā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 351 lpp. ISBN 9789934099564.


Andra Poota Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciāliste.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page