top of page
  • Lilija Limane

Kalvīno, Italo. Palomars


Tik neatvairāmi izsmalcināts pieskāriens...


Ja tiek meklēts spraigs sižets, stāsts par varoņu likteņa peripetijām, psiholoģiski pamatotām raksturu niansēm, attiecībām un visu ar cilvēku trauksmainām gaitām un domām saistītu, Italo Kalvīno “Palomars” nebūs īstā izvēle. Tā ir smalka un niansēta izjūtu un pārdomu grāmata, kas fiksē galvenā varoņa Palomara kunga domu un jūtu pilnās gaitas dažādās dzīves vidēs un situācijās.


Vietas, kur Palomars atrodas, domas, kas rimti nodarbina viņa prātu, nav nekādas ekstrēmās, tā ir parasta vide visparastākajā pasaulē. Bet veids, kādā pasniegta šī banālā dzīve, ir gana neparasts, savdabīgs, svaigs, jo tas ir autora oriģinālais skatījums uz lietām, vidi, cilvēku.

Teksti ir vienlaikus reāli, bet atrauti no realitātes, ietiecoties romantikas, fantāzijas un filozofijas sfērās. Tomēr darbs neprasa no lasītāja prāta spriedzi, jo gaisīgo, pat ēteriski vieglo tekstu uztverei pietiek ar noskaņošanos uz nepretenciozu pārdomu un izjūtu viļņa.


Lasītāja interesi virza gan pārdomu svaigums un filozofiskā piesātinātība, gan interesantā, matemātiskai spēlei līdzīgā teksta struktūra. Rakstnieka matemātiskā spēlēšanās literatūras vēsturē tiek dēvēta par ars combinatoria (kombinēšanas māksla). Šīs metodes pamatā ir tādas filozofiskās teorijas kā semiotika un strukturālisms, ar kurām aizrāvies arī Kalvīno.


Arī “Palomarā” jūtama strukturālisma ietekme, jo teksts sadalīts noteiktā sistēmā numurētās trīs lielās daļās, katra no tām – trīs apakšnodaļās. Katram ciparam un to kombinācijām atbilst noteikta vide un abstrakcijas, nosacītības pakāpe, kas novirza darbību dabā, arhitektu radītā telpiskā vidē vai sabiedrībā. Savukārt cipars nosaka apraksta formu – vai tas ir vērojums, vizuālā vai kultūras pieredze, simboliskā un filozofiskā uztvere, meditācija. Sižetu virza galvenā varoņa atrašanās kādā no vidēm, tai atbilstošas izjūtas un pārdomas.


Lai gan noteikta struktūra, kompozīcija un loģika nosaka sacerējuma sižeta vienotību, tomēr es neriskētu noteikt darba žanru. Lai arī definēts kā romāns, manuprāt, darbs drīzāk nosaucams par filozofiskām esejām, savukārt to literārā izsmalcinātība tomēr atvaira domu par filozofiju, liekot darbu piepulcināt tīri estētiskai parādībai.


Nelielā apjoma grāmata, nepavēstot neko ārēji jaunu, manī atstāja maigu un dziļu iekšēju nospiedumu.


Oriģinālvalodā romāns izdots 1983. gadā.


Noderīgi: punctummagazine.lv


Kalvīno, Italo. Palomars. No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022. 112 lpp. ISBN 9789984238937.


Lilija Limane ir grāmatniecības pētniece.Recent Posts

See All

1 Comment


Guest
Mar 16, 2023

Paldies par ieteikumu, izlasīju un man ārkārtīgi patika mūžam vērojošais, mazliet komiskais, bet caur un cauri gudrais Palomara kungs.

Like
bottom of page