top of page
  • Madara Stāde

Sabaļauskaite, Kristina. Pētera imperatore II. 2. grāmataLatviešu lasītājus nesen sasniedzis Kristinas Sabaļauskaites diloģijas “Pētera imperatore” otrais romāns. Šajā darbā autore turpina vēstījumu par Katrīnas I jeb Martas Skavronskas neparasto, sarežģīto dzīvesgājumu divās jau iepriekš iedibinātās laika plaknēs: tagadnē, kurā Katrīna ar katru stundu tuvojas savai aiziešanai mūžībā, un pagātnē, mirstošajai imperatorei vēl pēdējoreiz gremdējoties atmiņās.


Ja iepriekšējais romāns bija saistīts ar atmiņām par jaunības dienu skaistumu un vienlaikus nedrošību, tad jaunajā darbā sniegts jau nobriedušas, daudz pieredzējušas varones arvien bezkaislīgākais vērtējums laikā, kad attiecības ar vīru, Pēteri I, pakāpeniski kļūst arvien atsvešinātākas. Briestošu dusmu un nesaskaņu fonā tiek definēta arī Katrīnas apņemšanās glābt no viņas vīra bargās tiesas iespējami vairāk savu pavalstnieku, lai gan šis mērķis ne vienmēr izrādās īstenojams. Tādējādi Sabaļauskaitei izdevies prasmīgi iezīmēt arī imperatores vietu uz 18. gadsimta Krievijas politiskās skatuves, vienlaikus saglabājot raitu un saistošu sižetu.


Romāna detalizētajos tērpu, arhitektūras un interjera aprakstos jūtamas autores bagātīgās zināšanas par mākslas vēsturi, turklāt liela daļa pat šķietami neticamu vai grotesku romāna notikumu balstīti pastāvošās liecībās vai dokumentos.

Īpaši izteiksmīgi romānā atveidota Pētera I tūre Eiropā, kurā imperators paņēmis līdzi tikai visiznesīgākos galminiekus; šis notikums izvēršas par Austrumu un Rietumu mentalitāšu un kultūru sadursmi, kurā Pētera imperatore visai ironiskā veidā izrādās gandrīz pilnīgi bezspēcīga.

Tomēr, paraugoties cauri vēstures, politikas un mākslas slāņiem, savā būtībā šī romāna centrālā tēma ir laulība, vai, vēl konkrētāk – sievietes centieni rast savu vietu viņai nelabvēlīgā un neizdevīgā sistēmā, kurā aiz bailēm zaudēt imperatora labvēlību nav iespējams pat pienācīgi nodoties sērām par mirušajiem bērniem.


Par teksta atveidi dzīvā, bagātā latviešu valodā, kas precīzi papildina sižeta notikumu radīto noskaņu, īpašu atzinību pelnījusi romāna tulkotāja Dace Meiere.Noderīgi: diena.lv


Sabaļauskaite, Kristina. Pētera imperatore II. 2. grāmata. No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 398 lpp.


Madara Stāde ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas II kursa studente.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page