top of page
  • Zane Bondare

Арбатская, Юта. Николай Костецкий: шипы и розы



Grāmata ir veltījums zinātnieka Nikolaja Kostecka piemiņai. Lasītāji tiek iepazīstināti ar talantīgā dārzkopja, agronoma, pasniedzēja un lauksaimniecības ekonomikas teorētiķa dzīves un darba gājumu.


Pēdējos desmit savas dzīves gadus zinātnieks strādājis Ņikitska Botāniskajā dārzā Jaltā. Šajā laikposmā viņš selekcionējis vairāk nekā 30 rožu šķirņu un pirmo reizi botāniskā dārza vēsturē uzrakstījis vairākus zinātniskus darbus par rožu kultūru.


Kosteckis sniedzis neatsveramu ieguldījumu Ņikitska Botāniskā dārza attīstībā – viņa izveidotā rožu selekcijas zinātniskā bāze deva iespēju botāniskajam dārzam kļūt par valsts rožu audzēšanas līderi periodā no 20. gadsimta 60. līdz 80. gadiem.


Арбатская, Юта. Николай Костецкий: шипы и розы: Никитскому ботаническому саду 200 лет. Симферополь: Н. Оріанда, 2012. 136 lpp. ISBN 9789661691567.


Zane Bondare 2022. gada aprīļa numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page