top of page
  • Zane Bondare

Cilvēka anatomija. Galva, kakls. 2. daļa


2020. gadā LU Akadēmiskais apgāds izdeva autoru kolektīva – Gundegas Knipšes, Džannas Krūmiņas, Sarmītes Bokas, Jāņa Šavlovska un Arņa Vīksnas grāmatu “Cilvēka anatomija. Galva. Kakls. 1. daļa”, savukārt 2022. gada nogalē iznāca grāmatas 2. daļa.


Abas grāmatas strukturētas līdzīgi. Arī grāmatas 2. daļas teksts lasāms gan latviešu, gan angļu valodā, tas kārtots paralēli divās slejās ar anatomisko struktūru apzīmējumiem latīņu valodā atbilstoši Starptautiskajai anatomiskajai nomenklatūrai – Terminologia Anatomica, ko apstiprinājusi Anatomijas terminoloģijas federatīvā komiteja (FCAT).


Grāmatas 2. daļā apskatītas sarežģītākas galvas un kakla struktūras: galvas un muguras smadzenes, galvas smadzeņu nervi, asinsvadi un limfātiskā attece. Izdevuma saturu veido četras galvenās nodaļas: “Nervu sistēma”; “Asinsrites sistēma”; “Limfātiskā sistēma” un “Kakla endokrīnie orgāni”.

Grāmatas 2. daļas autori ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācībspēki, tā paredzēta medicīnas studentiem, rezidentiem, ārstiem, arī citiem interesentiem. Kā minēts izdevuma ievadā, īpašu to dara grāmatas līdzautora Dr.med. Jāņa Šavlovska veidotie attēli, kuru izstrādē lieti noderējusi ilggadējā klīniskā radiologa pieredze.


Noderīgi: lu.lv


Cilvēka anatomija. Galva, kakls. 2. daļa. Autori Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis. Recenzenti: Dr.habil.med. Jānis Vētra, Dr.habil.med. Maksims Pogorelovs, Dr.geol. Valdis Segliņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 280 lpp. ISBN 9789934188732.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page