top of page
  • Zane Bondare

Kļaviņš, Māris. Radioaktivitāte
LU Akadēmiskais apgāds klajā laidis Māra Kļaviņa monogrāfiju “Radioaktivitāte”. Monogrāfija sākas ar atskatu 1895. gada notikumos, kad vācu fiziķis Vilhelms Konrāds Rentgens atklāja rentgenstarus, tā aizsākdams radioaktivitātes izpēti. Rentgenstaru izmantošana ir aktuāla joprojām – arī šodienas medicīna nav iedomājama bez rentgenizmeklējumiem. Pēc rentgenstaru atklāšanas veikti vēl daudzi citi izcili atklājumi, kas ietekmējuši zinātnes attīstību un bez kuriem nav iedomājama dzīve mūsdienās. Diemžēl, uz visu ar radioaktivitāti saistīto nevaram raudzīties tikai no pozitīvās puses. Nepilnīga izpratne par šo parādību vai apzināti radītas bīstamas situācijas cilvēci un dabu nereti ietekmējušas traģiski.


Grāmatā lasāms gan par radioaktivitātes ieguvumiem, gan zaudējumiem.

Teksts strukturēts desmit pamatnodaļās. Piemēram, vienā no tām skaidrota atoma uzbūve, savukārt, citā – atomu kodolu dalīšanās un kodolreakcijas. Uzmanība pievērsta arī dabiskas izcelsmes radioaktīvajam starojumam, sīkāk analizējot zemes radioaktīvo starojumu un kosmisko starojumu. Aplūkota arī radioaktīvā starojuma iedarbība, atsevišķu nodaļu veltot jonizējošā starojuma ietekmei uz dzīvajiem organismiem. Nodaļā par kodolenerģētiku izklāstītas kodolenerģijas izmantošanas iespējas, kā arī riski, kurus var radīt ar tās izmantošanu saistīto drošības pasākumu neievērošana.


Lielai daļai līdzcilvēku joprojām spilgtā atmiņā saglabājusies Čornobiļas atomelektrostacijas reaktora avārija 1986. gadā. Katastrofas sekas, kā zināms, bija postošas... Kodolieroči, kuru izmantošanas iespējamība ir drauds cilvēces pastāvēšanai, diemžēl – arī mūsdienās, ir nākamais izdevumā izklāstītais temats. Monogrāfiju noslēdz nodaļas, kurās vēstīts par radioaktīvo elementu un radioaktivitātes lietojumu dažādās tautsaimniecības un sadzīves jomās un vides piesārņojumu ar šiem elementiem.Noderīgi: izdevums lasāms arī tiešsaistē apgads.lu.lv


Kļaviņš, Māris. Radioaktivitāte. Monogrāfija. Recenzenti: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.biol. Arturs Škute; vāka dizainu un maketu veidojusi Ineta Priga. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 154 lpp. ISBN 9789934189449.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page