top of page
  • Ingrīda Peldekse

Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā


Apgāds “DUE” 2022. gada decembrī noslēdzis kultūras pieminekļu pētnieka un fotogrāfa Vitolda Mašnovska enciklopēdijas “Muižas Latvijā” izdošanu, laižot klajā noslēdzošo, V sējumu. Līdz ar to pabeigts monumetāls darbs, kurā dokumentēts Latvijas muižu vizuālais apveids senatnē un mūsdienās. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” I sējums nonāca pie lasītājiem 2018. gadā (šķirkļi A-H), II sējums – 2019. gadā (šķirkļi I-K), III sējums – 2020. gadā (šķirkļi Ķ-M) un IV sējums – 2021. gadā (N-Š).


Enciklopēdiskā izdevuma sagatavošanā izmantots Mašnovska (1942) uzkrātais un nemitīgi papildinātais vizuālais materiāls, veicot kultūras pieminekļu aizsardzības speciālista pienākumus. Piecos sējumos iekļautais plašais izziņas materiāls ietver vairāk nekā desmit tūkstošus fotogrāfiju par 572 muižām no vairāk nekā 1200 kādreiz pastāvējušām Latvijas muižām un pusmuižām.

Tās ir fotofiksācijas par muižu spožumu un postu kopš 20. gadsimta 70. gadiem; tie ir arī arhīvu materiāli, kuri vēsta par ēku būvvēsturi un arhitektoniskajām vērtībām, nereti atsaucoties uz Johana Kristofa Broces (1742–1823) zīmējumiem. Izdevums ietver arī liecības par ēku kādreizējiem īpašniekiem – tās ir gan portretu reprodukcijas, gan arī fotogrāfijas un ģerboņi.


Faktoloģiskām liecībām bagātinātajā izdevumā iekļauti ne tikai muižas zemju un parku plāni, bet arī vēsturiski un mūsdienu iekšskatu foto. Fotoattēlu paraksti sagatavoti latviešu un vācu valodā, enciklopēdijā ietverto saturu padarot noderīgu arī starptautiskā kontekstā. Agrāko gadu muižu īpašnieki – sabiedrības turīgo kārtu pārstāvji, galvenokārt vācbaltieši, zviedri, poļi, krievi – vistiešākajā veidā bija līdzdalīgi šī nozīmīgā kultūras mantojuma veidošanā un uzturēšanā.


Grāmatā izmantoti Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Rundāles pils muzeja, kā arī Herdera institūta Mārburgā un Osterburgas Veidas muzeja (abi Vācijā) materiāli.Noderīgi: lza.lv / la.lvIngrīda Peldekse ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra

Mākslas lasītavas krājuma eksperte.

Comments


bottom of page