top of page
  • Ieva Gundare

🎧 Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem🎧 Klausies apskatu Soundcloud vai Spotify.


Jau paņemot grāmatu rokās, rodas neatturama vilkme un patikšana to šķirstīt, pētīt attēlus un priecāties par kvalitatīvo iesējumu. Iesējuma vāka materiāla faktūra līdzinās kokam, sasaucoties ar īsta koka sakņu metaforisko fragmentu, kas novietots izstādē “Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.


Izdevums veidots kā izstādes “Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem” katalogs, tas sastāv no izstādes saturam un izpratnei par hernhūtiešiem veltītiem tekstiem latviešu un angļu valodās, kā arī fotogrāfijām, kurās apskatāmi eksponāti; pavadošie teksti ļauj iejusties izstādes noskaņā.

Īpaši saistoša ir krājumā iekļautā dizaineres Anetes Krūmiņas eseja par mūsdienīgu pieeju izstāžu izveidē, izmantojot to eksponēšanā multimediju kopumu, tādējādi stāsta veidošanā iekļaujot gan digitālos, gan analogos medijus. Savukārt grāmatas beigās atrodama rakstnieka Osvalda Zebra eseja, kurā rakstnieks reflektē par pieredzēto paša vadītajā dzīvesstāstu rakstīšanas meistarklasē pēc hernhūtiešu metodes, kas bija viens no izstādes pavadošajiem pasākumiem.


Jau iepriekš minētās saknes, kas izmantotas kā iespaidīgs izstādes centrālais objekts, simbolizē perioda aizsākumu, kad 18. gadsimtā un 19. gadsimta sākumā Latvijas teritorijā izplatījās un darbojās brāļu draudzes jeb hernhūtiešu kustība. Hernhūtieši mūsu valsts teritorijā galvenokārt darbojās Vidzemē un viņu kustība tiek uzskatīta par nacionālās atmodas pirmssākumu priekšvēstnesi. Izstādē aplūkojami gan LNB Retumu krājuma eksponāti, gan mūsdienīgas animācijas laika joslai un hernhūtiešu pasaules misiju atveidei. Sagatavotais izstādes katalogs ļauj nesteidzīgi izlasīt uz izstādes sienām izvietoto informāciju, ko nav tik viegli uztvert un paturēt prātā, baudot izstādi klātienē. Iepriecinoši, ka teksti ir īsi, vienkārši, viegli lasāmi, bet vienlaikus atklāj pietiekami daudz par mūsu vēsturi un hernhūtiešu kustību, kura skolu mācību programmās agrāk iekļauta netika.


No īpaši interesantām hernhūtiešu kustības izpausmēm vēlos izcelt gan sieviešu vienlīdzības aspektu un saiešanu rituālus, gan dzīvesstāstu tradīcijas kopšanas un dziedāšanas nozīmīgumu turpmākajā latviešu garīgās modināšanas procesā. Grāmatā atspoguļota arī izstādes interaktīvā daļa, kur ikvienam apmeklētājam ir iespēja savu dzīvesstāstu mēģināt uzrakstīt skala gaismā.


Prieks, ka grāmata tulkota un paralēli lasāma arī angliski, sniedzot iespēju LNB pētnieku un dizaineru darbu izbaudīt un novērtēt arī cittautiešiem.


Īpaši uzteicams ir fantastiskais LNB dizaineru Madaras Lesītes-Volmanes un Anetes Krūmiņas ieguldījums gan izstādes, gan tās izdevuma izveidē – izstādes noformējums rada asociācijas ar Vidzemi, zemnieku dzīves ikdienu un cilvēku atmodināšanu garīgi bagātākai dzīvei.

Vēl visu 2023. gada vasaru aicinu apmeklēt šo LNB tik īpašo un nozīmīgo izstādi ēkas 5. stāvā. Grāmatu var iegādāties šeit vai LNB veikalā “Draugu telpa” klātienē.
Noderīgi: europeana.eu


Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem: izstādes izdevums. The Awakening. The Story of the Herrnhutians: exhibition book. Sastādītāja un priekšvārda autore Maija Treile. Autori: Pauls Daija, Anete Krūmiņa, Beata Paškevica, Osvalds Zebris; dizains: Madara Lesīte-Volmane. Zinātniskie redaktori: Gvido Straube, Antra Priede; zinātniskie recenzenti: Māra Grudule, Jānis Krēsliņš. Tekstus angļu valodā tulkojis Juris Ojārs Beņķis. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. 167 lpp. ISBN 9789934610271.


Ieva Gundare ir LNB Komunikācijas departamenta direktore.Opmerkingen


bottom of page