top of page
  • Zane Bondare

Sīle, Inga. Ārstniecības augi no ticējumiem līdz mūsdienāmInga Sīle – Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes docente – veikusi apjomīgu darbu. Izskatot 38 000 latviešu tautas ticējumu, autore pētījusi augu vietu un lomu tajos. Konstatēts, ka ārstniecības augi minēti vairāk nekā 1900 ticējumos. Pētniece atzīmē, ka ārstniecības augu atklāšana ticējumos nav bijusi vienkārša, proti, viens un tas pats augs dēvēts dažādos katrā apvidū atšķirīgos vārdos.


Ticējumos visbiežāk sastopamie augi ir parastais pelašķis, ārstniecības kumelīte, dārza sīpols, vērmele un ceļteka, savukārt ārstniecībā visbiežāk tika lietoti kumelīte un bērzs.

Lai noskaidrotu, vai ticējumos minēto augu ārstnieciskā iedarbība ir zinātniski pierādīta, autore norāda, ka “augu tradicionālā izmantošana tika salīdzināta ar laicīgajām zināšanām par pierādījumos balstītu ārstniecības augu izmantošanu cilvēka veselības uzlabošanā, salīdzinot šo informāciju ar Eiropas Savienības augu monogrāfijām, kuras izstrādājusi Augu izcelsmes zāļu komiteja (HMPC) un publicējusi Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) (www.ema.europa.eu).” “Pamatojoties uz šo datubāzi, atklājās, ka tikai ceturtajai daļai latviešu tautas dziedniecības pierakstos uzskaitīto augu ir zinātniski pierādīta ārstnieciskā iedarbība.” (9. lpp.) “Grāmatā ievietotas receptes, kurām ir lietojuma zinātnisks pamatojums” – tā uz grāmatas vāka iespiestajā vērtējumā norāda farmācijas doktore Vija Eniņa.


Izdevuma ievadā vienkopus lasāms par dažādiem ar ārstniecības augiem saistītiem jautājumiem. Tam seko alfabētiskā secībā kārtots augu saraksts, kurā kā pirmā minēta alveja. Lasītājs tiek iepazīstināts ar alvejas aprakstu, farmakoloģiskajām īpašībām un ķīmisko sastāvu, tās zinātniski pamatotu lietojumu un receptēm. Aprakstīts arī, kā alveju izmantoja mūsu priekšteči, norādīts, cik ticējumos tā minēta, uzskaitīts, kādos apvidvārdos tā dēvēta (pazīstami 12 dažādi alvejas nosaukumi); iekļauti arī vairāki ticējumi. Turpinot iesākto alfabētisko secību, nākamās grāmatas lappuses atklāj autores izzināto par citiem ārstniecības augiem.


Grāmata adresēta un būs saistoša plašam lasītāju lokam – ikvienam, kurš vēlas kļūt zinošāks par ārstniecības augu lietošanu.

! Svarīgi ievērot grāmatā sniegtās norādes, kādos gadījumos konkrēto ārstniecības augu lietot nedrīkst.Sīle, Inga. Ārstniecības augi no ticējumiem līdz mūsdienām. Redaktore Daina Garokalna; Irēnas Ansavas vāka un maketa dizains. Rīga: Apgāds Pūce, 2023. 144 lpp. ISBN 9789934861895.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciālisteRecent Posts

See All

Comments


bottom of page