top of page
  • Zane Bondare

Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņSuitu senču pūra lādes ir bagātas krāšņiem tērpiem. Grāmata “Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ” veltīta roku ietērpam – cimdiem. Ar cimdiem suiti greznojās, tos izmantoja strādājot, ziedoja, dāvināja un joprojām turpina dāvināt godos.


Izdevums, kurā apkopotas suitu cimdu adīšanas tradīcijas, ir apjomā un saturā bagāts. Tajā apzināti un raksturoti suitu cimdi, kuri glabājas Latvijas muzejos un krātuvēs – Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Kuldīgas novada muzejā, Liepājas muzejā, Suitu mantojuma krātuvē, kā arī privātajos pūros.

Dūraiņi un pirkstaiņi grāmatā apkopoti atsevišķās nodaļās. Dūraiņi grupēti pēc valnīšu rakstu kompozīcijas un to adīšanas tehnikas, savukārt pirkstaiņi grupēti nodaļās, izdalot baltos, tumšos un rakstainos pirkstaiņus.


Katrai cimdu grupai apzināti to paraugi (pievienotas paraugu fotogrāfijas), sniegts cimdu raksturojums, norādīts, kādā laika periodā tie adīti, attēlots tehniskais raksts, kā arī minēts materiāls, kas izmantots adīšanai un kādas ir tā krāsas.


Ieskatam neliels piemērs: rakstainie pirkstaiņi ar svītrainu valnīti bija izplatīti 19. gadsimta beigās, vēlāk šo cimdu adīšana un valkāšana izzudusi. Izdevumā apzināti 24 rakstaino pirkstaiņu ar svītrainu valnīti paraugi; suitu kultūrvēsturiskajā novadā šos cimdus valkājušas līgavas kāzu ceremonijas laikā.


Šobrīd suitu pusē un arī citviet top suitu cimdu atdarinājumi.


Grāmatas beigu lappusēs iekļauti tehnisko apzīmējumu atšifrējumi, adījuma tehnikas, suitu cimdu raksti un to nosaukumi, cimdu kompozīcijas un to adīšanas principi, kas lieti noderēs, uzsākot košo krāsu cimdu darināšanu.


Izdevums vizuāli krāšņs, to bagātina kvalitatīvi attēli. Izdevumu klajā laidusi biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, tā teksts lasāms latviešu un angļu valodā. Biedrība arī iepriekš izdevusi grāmatas par suitu etnogrāfisko mantojumu. Tajās lasāms gan par suitu tautastērpu, gan villdrānām.


Noderīgi: www.diena.lv


Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ = Heritage of Suiti County. Suiti Gloves and Mittens. Redaktores, ievadvārdu autores: Inga Vīksna, Dace Martinova, Baiba Pilāne. Tulkotāja Terēza Strauta. Alsunga: Etniskās kultūras centrs “Suiti”, 2022. 656 lpp. ISBN 9789934881763.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page