top of page
  • Ginta Zalcmane

U.c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie“U.c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie” ir sestais darbs populārzinātnisko grāmatu sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas”.


Grāmata veltīta 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses Latvijas vēsturē un kultūrā maz pamanītām vai piemirstām, bet nozīmīgām personībām, kā arī vēstures procesiem un epizodēm, kas ir nepietiekami vai ačgārni novērtētas.

Grāmatai izvēlēts formāts, kurā žurnālists Māris Zanders ar āķīgu un provokatīvu jautājumu palīdzību par Latvijas vēstures tematiku iztaujā Dr.hist. Mārtiņu Mintauru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošo pētnieku, LU Vēstures un filozofijas fakultātes docentu, literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla “Domuzīme” vēstures nodaļas redaktoru.


Tā dēvētā modernā laikmeta vēstures notikumu diskursu šajā grāmatā caurvij tādas latviešiem būtiskas tēmas kā nācijas izveides pamati, nacionālā atmoda, latviskums, nacionāla valsts.

Mārtiņš Mintaurs sniedz izsmeļošas atbildes uz trāpīgiem un svarīgiem mezglu punktu jautājumiem, pievērš lasītāja uzmanību kopsakarībām, izceļ mazāk zināmas epizodes un personas, vienlaikus apcer arī kanoniskas, vispārzināmas vēstures vērtības. Par pēdējām jāatzīmē, ka ļoti bieži par tām mums ir jau savs nostiprinājies priekštats, bet – vai pareizākais? Taču atbilžu autoram ir ko teikt gan, piemēram, par jaunlatviešiem, Rīgas Latviešu biedrību, tā dēvētajiem “māmuļniekiem”, gan jauno strāvu un visai augsto ambīciju līmeni nacionālās pašapziņas formēšanās laikā.


Stāstījumu bagātīgi ilustrē laikmetu raksturojoši attēli, tajā iekļautas arī norādes uz citiem vērtīgiem avotiem. Savukārt teksts papildināts ar vērtīgu faktogrāfisku informāciju, zemsvītrā norādīti tekstā minēto personu biogrāfijas dati.


Šo izdevumu varētu nosaukt arī par rokasgrāmatu par tēmu, kas ir latvieši un kā viņi no vācu “aizgādniecībā” turētiem zemniekiem jeb “mīļajiem latviešiem” tika pie izglītības, turības, beigu beigās – arī pie savas nacionālas valsts. Iespējams, grāmatā atradīsiet atbildi arī uz Jāņa Ruģēna savulaik formulēto jautājumu, kas citēts tekstā par agrīno latviskumu 19. gadsimta sākumā: “Kad pienāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz?” Izdevums izmantojams kā lielisks informācijas avots Latvijas vēstures zināšanu papildināšanā, var būt noderīgs arī pedagogiem, gatavojoties vēstures nodarbībām vidusskolās.
U.c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie. Mārtiņš Mintaurs, Māris Zanders; radošais redaktors Māris Zanders. Latvijas vēstures mīti un versijas. Rīga: Aminori, 2023. 349 lpp. ISBN 9789934612206.


Ginta Zalcmane ir LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja


Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page