top of page
  • Līga Goldberga

WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata, 2022


“Wunder Kombināts” ir jauna mūsdienu mākslas norisēm veltīta organizācija, kurā iesaistījušies pētnieki, producenti un kuratori. 2022. gada novembrī tā laida klajā savu

pirmo izdevumu “WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata”, kas lasāms gan latviešu, gan angļu valodās.


Izdevumā apkopotas Hīto Šteierles (Hito Steyerl), Andra Šuvajeva, Maijas Rudovskas, Šeldas Puķītes, Ingas Lāces, Iļļas Levčenko (Illia Levchenko), Zanes Zajančkauskas, Jāņa Taurena, Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa esejas, Kriša Salmaņa attēlu eseja, galvenās redaktores Santas Hiršas un dizainera Alekseja Muraško slejas. Izdevuma nosaukums ir hibrīds – bilingvāls jaunvārds, kas, kā norāda Šelda Puķīte, ietver atsauci uz postsociālistisko kultūrtelpu, kā arī mākslas un politikas saistību.


Pirmais, kas nāk prātā, pārlapojot izdevumu, ir starpdisciplinaritāte. Tā attiecas gan uz autoru aplūkotajām tēmām, gan sastādītāju kuratoriālajām izvēlēm, piemēram, iekļaujot attēlu eseju – mākslinieciskā praksē balstītu pētījumu par noteiktu tēmu, vai dodot balsi dizaina autoram noslēdzošajā slejā.


Publikāciju autori pievēršas aktuāliem jautājumiem Latvijas mākslā un kultūrā, pielietojot mūsdienu mākslas un humanitāro zinātņu teorijas, piemēram, koloniālisma kritiku, afektu teoriju, ekokritiku, feminismu, dzimtes studijas, kā arī skata tādas tēmas kā mākslas un naudas attiecības, kūrēšanas vēsture, estētika un politika, runas brīvība, mākslas politiskā atbildība u.c.


Izdevums vērtējams kā nozīmīgs, jo aizpilda Latvijas laikmetīgās mākslas drukāto periodisko izdevumu tukšo nišu, kas radusies kopš žurnāla “Studija” likvidēšanas, kā arī aktualizē mākslas kā politiskā aktīvisma nepieciešamību.

Lai uzzinātu par organizācijas darbību un turpmākajiem mērķiem, aicinu ieskatīties intervijās ar redaktorēm un izdevuma idejas autorēm Šeldu Puķīti un Elīnu Ķempeli.WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata, 2022=Latvian Art Yearbook, 2022. Galvenā redaktore Santa Hirša, redaktores Šelda Puķīte un Elīna Ķempele. Rīga: Biedrība “Wunder Kombinat”, 2022. 144 lpp. ISBN 9789934914607.


Līga Goldberga ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas krājuma eksperte.

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page