top of page
  • Sandra Ķempele

Atmiņu topogrāfijasLatvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālisti sagatavojuši neparastu izdevumu ar nosaukumu “Atmiņu topogrāfijas”, kuru veido 20. gadsimta 20.–30. gadu fotopastkartes no LNB Mākslas krājuma atklātņu kolekcijas.


Izdevums kodolu veido melnbaltu foto reprodukciju izlase, bet to papildina – saturam pielāgots, pētniecībā balstīts eseju krājums. Par īpašu, no citiem atšķirīgu šo izdevumu padara tā formas un satura daudznozīmība. Mākslinieces Unas Grants veidotais dizains sasaucas gan ar mums ikvienam mīļiem personīgajos arhīvos glabātiem foto albumiem, gan Mākslas lasītavas krātuvē esošajām krājuma kārbām, kurās rūpīgi tiek krāts un glabāts vairāk nekā 100 000 atklātņu kolekcijas vienību.


Mākslas lasītavas krājuma ekspertes Līgas Goldbergas sagatavotajā albumā iekļauta vien neliela šīs kolekcijas daļa, proti, 100 Latvijā izdotu fotopastkaršu reprodukcijas, kuras lasītāji var brīvi turēt rokās vai pārkārtot pēc savas izvēles, kā arī izlasīt un izpētīt nereti ļoti personisko, īsai vēstulei līdzīgo saturu, ko atklāj pastkaršu aversi un reversi.

Piemēram, kāda no kartītēm ar Siguldas ainavu vēsta: “Man gāja ļoti raibi visu šo laiku. Kad Rīgā tiksimies, tad smalki izstāstīšu. Pašlaik dzīvoju Siguldā, šodien pirmo reizi iešu peldēties, lasīt meža zemenes, barošu vienu zaglīgu kaķi.” – Tante Vera, 1938. gada 9. jūlijā”.


Kartīšu reversos lasāmās piezīmes papildina neliela apjoma eseju grāmata. Tās priekšvārdā LNB Mākslas un mūzikas centra vadītāja Katrīna Teivāne skaidro, ka fotopastkarte ir īpašs formāts, kas vēsturiski pētīts pēc tajā ietvertā vizuālā koda – attēlā redzamās pamatinformācijas. Paplašinot šo ierasto pētniecības lauku, izdevuma sastādītājas Līgas Goldbergas eseja mērķtiecīgi iezīmē priekšmetu biogrāfijas daudzbalsību – materialitāti, institucionālo kontekstu un glabāšanas praksi. Autore smalkjūtīgi aplūko kolekcijas īpašības no arhivāres skatpunkta, paverot lasītājam durvis uz šo šķietami noslēgto darbības telpu.


Visbeidzot, publiciste Santa Remere esejā “Mana atbilde reversā” dalās savos iespaidos un atklāsmēs par fotopastkartēm un to apriti Latvijā starpkaru periodā. Pirmajā nodaļā ar nosaukumu “Panorāma” Remere aplūko pastkaršu aprakstīšanas un pētniecības prakses, citējot reprodukciju albumā iekļautos attēlus un personīgās ziņas. Sadaļā “Gaisma” citu vidū īpaši izceļamas pārdomas par pastkarti kā demokrātisku saziņas formu, kas pieejama teju ikvienai sabiedrības grupai. Noslēguma daļā “Sirdsapziņa” autore pievēršas sajūtām, ko uzjundī pastkaršu rakstīšana, sūtīšana, saņemšana un glabāšana. Sajūtu spektrā rasta vieta gan aizkustinājumam, gan ilgām, tādējādi iezīmējot atklātņu kolekciju kā nostalģisku, arī dziļi personisku piemiņas lietu krātuvi.


Šī izdevuma kontekstā īpaši atzīmējama tā veidotāju radošā, iedvesmojošā, vienlaikus arī smalkjūtīgā pieeja LNB Mākslas krājuma atklāšanā un šķetināšanā, kas izpaužas gan Līgas Goldbergas pētniecisko metožu izvēlē, gan rūpēs par priekšmetu individuālajiem stāstiem. Ar izdevumu noteikti ieteicams iepazīties mākslas vēsturniekiem, arhīvistiem un pētniekiem, kuri ikdienas darbā sastopas ar apjomīgām kolekcijām un priekšmetu biogrāfijām.


Atgriežoties pie fotopastkaršu albuma estētiskās vērtības, jāsecina, ka tā koši zilzaļais ietvars ar pārsieto dzelteno lentīti piesaka sevi kā lielisku dāvanu ikvienam Latvijas vēstures un fotogrāfijas interesentam. Un ne tikai! Pievienot šo foto albumu savai personiskajai kolekcijai būs gandarīti arī visi tie, kuriem labpatīk dalīties lasāmvielā ģimenes lokā – mainoties stāstiem un atmiņām un cenšoties vēsturisko piemiņu nodot turpmākai glabāšanai nākamajām paaudzēm.Noderīgi: lr1.lsm.lv / lsm.lv / lr2.lsm.lv /


Atmiņu topogrāfijas: reprodukciju albums=Topographies of memories. Sastādītāja Līga Goldberga. Tekstu autori: Līga Goldberga, Santa Remere, Katrīna Teivāne. Tulkojums angļu valodā: Jānis Frišvalds. Dizains: Una Grants. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. 1 kārba. ISBN 9789934610394.


Sandra Ķempele ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas krājuma eksperte.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page