top of page
  • Irēna Moreino

Bērns runāt mācās ģimenēIzdevniecībā “RaKa” 2024. gadā izdotā grāmata “Bērns runāt mācās ģimenē” ir šīs grāmatas 4., papildinātais izdevums, kas viennozīmīgi liecina par tās pastāvīgo aktualitāti. Autores Anastasija Irbe (ļoti pieredzējusi logopēde), Sarma Lindenberga (neiroloģe), kā arī līdzautores – logopēdes Zane Tumševica un Iveta Odziņa pievēršas Latvijas bērnu psiholoģijā maz pētītai tēmai – bērnu runas prasmes veicināšanai.


Runas funkcija ir viena no vissvarīgākajām bērna attīstībā agrīnajā vecumā, jo tā liek pamatus pilnvērtīgas personības izaugsmei ar izcilām komunikācijas spējām un vēlāk – sekmīgai pašrealizācijai izvēlētajā profesijā. Runas funkcija ir ciešā sasaistē ar bērna kognitīvo spēju attīstību. Autores uzsver, cik nozīmīga ir vecāku aktīva darbošanās ar bērniem – gan radot drošu un pozitīvām emocijām piesātinātu mājas vidi, gan nemitīgi uzturot savstarpēju runas saziņu bērna valodas attīstīšanai.


Grāmata tapusi pieredzē balstītu ilgstošu pētījumu rezultātā, kurā autores izseko bērna runas spēju attīstībai no zīdaiņa pirmajām dzīves nedēļām līdz septiņu gadu vecumam, no valodas apguves sākuma – pirmsrunas – līdz saistītas valodas apguvei, respektīvi, līdz bērna gatavībai uzsākt skolas gaitas.

Visi vecuma posmi grāmatā detalizēti dalīti gradācijās, pasvītrojot būtisko katrā attīstības fāzē. Piemēram, pirmsrunas periods, t.i., no pirmās nedēļas līdz 1 gada vecumam, tiek sadalīts mēnešu posmos. Pirmajās nedēļās liela nozīme ir pareizas elpošanas un zīšanas refleksa izstrādei, kā arī ēšanas un ēdināšanas paradumiem bērna runas attīstībā (pareizai ēšanas paradumu ievērošanai ir nozīme arī vēlākajos mazuļa dzīves posmos). Pirmsrunas periodā tiek uzsvērta runas-redzes un runas-dzirdes koncentrēšanās uz runātāja – mātes vai tēva – seju pozā: “acis pret acīm”, kā arī bērna atbildes reakcijas vecākiem: ar smaidu, dūdošanu, vīterošanu, lalināšanu, zilbju veidošanu, dažādu skaņu atdarināšanu u.c.


Grāmatā apkopoti niansēti ieteikumi vecākiem, kam pievērst uzmanību šajā un vēlākajos vecuma posmos: bērna kustību attīstībai, runas izpausmēm, mūzikas un ritma ietekmei, iesaistei rotaļās un spēlēs, pastāvīgai valodas un žestu kontakta uzturēšanai un emocionālās saiknes veidošanai ar bērnu. Jebkurā gadījumā – runas apguves pamatā ir vecāku un bērna cieša saskarsme un sadarbība.


Grāmata uzrakstīta kā fundamentāls ieteikumu kopums, kas pielāgots katram bērna attīstības posmam. Līdzās ieteikumiem pievienoti vingrinājumu apraksti, detalizēti zīmējumi, neskaitāmi rotaļu piemēri dažādiem vecumposmiem, atbildes uz biežāk uzdotajiem vecāku jautājumiem. Tiek akcentēta arī lasītprasmes apguves nozīme, tēlainas domāšanas attīstīšana (caur pasakām, mīklām, parunām u.tml.), bērna psihiskā un emocionālā attīstība un socializēšanās pirmskolas vecumā.

Logopēdu skatījumā sniegti arī dažādi ieteikumi vecākiem saistībā ar bērna runas spēju attīstības riskiem, piemēram, stostīšanos. Ne velti šīs grāmatas pirmizdevums 2015. gadā saņēma Latvijas Logopēdu asociācijas Gada balvu.


Īpašu “rozīnīti ” grāmatai piešķir vairāki pielikumi, kuros cita starpā iekļauti muskuļaudu anatomiskie apraksti un shēmas, rotaļu paņēmieni artikulācijas attīstībai, logoritmisko pieskārienu apraksti, attēli stāstījumu veidošanai, kā arī intelektuālās attīstības uzdevumi.


Grāmata būs lielisks palīglīdzeklis vecākiem, pedagogiem, logopēdiem, bērnu psihologiem un pediatriem.

Noderīgi: www.janisroze.lv


Bērns runāt mācās ģimenē. Autores: Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga, Zane Tumševica, Iveta Odziņa. Zīmējumi, vāka foto un dizains: Rudīte Kravale. 4., papildin. izd. Rīga: RaKa, 2024. 288 lpp. ISBN 9789984464725.


Irēna Moreino ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page