top of page
  • Dārija Juškeviča

Ceļā ar pasaku. Tautu brīnumpasakas Junga analītiskās psiholoģijas skatījumāVai zināt, cik apjomīgu pasaku un teiku mantojumu, mums, latviešiem, ir atstājuši mūsu senči? Latvijas pirmās brīvvalsts laikā – 1925. gadā – tās tika apkopotas un izdotas piecpadsmit sējumos! Mūsdienās folkloras vācēju ekspedīcijas turpinās joprojām.


“Ceļā ar pasaku” – lielisks notikums Latvijas pētnieciskajā literatūrā! Desmit autores, Karla Gustava Junga analītiķes un Junga analītiskās psihoterapeites, sarakstījušas apjomīgu oriģināldarbu, kurā analizētas desmit dažādu tautu brīnumpasakas. Turklāt, kopdarbs tapis gandrīz desmit gadu garumā.

Zīmīgs grāmatas tapšanā šķiet skaitlis 10; gluži tāpat kā skaitļu maģija ir būtiska pašās pasakās, kad izpildītie uzdevumi sniedz lielāku pieredzi un dzīves gudrību. ”Latviešu tautas pasaku, līdzīgi kā Eiropas tautu pasaku un mītu motīvi, daudzu gadu tūkstošu garumā ir nācijas dvēseles un identitātes atspoguļojums.” (Ginta Teivāne, 109. lpp.). Dažādās valstīs tas var izpausties gan līdzīgi, gan atšķirīgi. Mūsdienu kontekstā tas precīzi redzams ukraiņu tautas pasakās – nevis saistībā ar spēku, bet gan augstu garīguma līmeni un mīlestību pret dzīvniekiem.


Mana vēstījuma mērķis nav darba satura pārstāsts. Grāmatas apskatā piedāvāju lasīšanas ceļazīmes labākai izpratnei par to, kas jūs sagaida šajā aizraujošajā “ceļā ar pasaku”.


Dramaturģiski saturs kārtots nemainīgi loģiskā secībā. Vispirms – katras autores īsi ievadvārdi, tad konkrētā pasaka pilnā apjomā un turpinājumā – pasakas detalizēta analīze, kurā izmantoti arī reālu mūsdienu cilvēku sapņi un dzīves stāsti. Ievadā Guna Berga raksturo senās pasaules mitoloģiju, tās nozīmi mūsu senču dzīvē un paskaidro, kāpēc brīnumpasaku analīzē izmantota konkrētā metode: “Junga analītiskajā psiholoģijā un psihoterapijā nozīmīgu vietu ieņem izpratne par cilvēka psihes struktūru, ko veido apziņa un bezapziņa – individuālā un kolektīvā – kompleksi, arhetipi, kā arī koncepts par individuāciju – psihiskās attīstības procesu.” (12. lpp.).


Grāmatā sastapsiet vēl citus mazāk zināmus terminus. Taču – lai tas jūs nekādā gadījumā nenobiedē, jo nobeiguma lappusēs kā pievienotā vērtība iekļauta lieliska skaidrojošā vārdnīca.


Jāatzīst, ka pasaku izvēlē autores nav gājušas vieglāko ceļu. Piemēram, liela daļa no mums noteikti zina vienu no garākajām un sarežģītākajām latviešu tautas pasakām “Kurbads, ķēves dēls”, kas atklāj Ego kompleksa attīstības ceļu mijiedarbībā ar kolektīvo bezapziņu. Tematiski vairums pasaku izvēlētas saistībā ar vīrieša ceļu individuācijas procesā. Viena no tām – “Aizej tur – nezin kur, atnes to – nezin ko.” Mūsu tautas vēsturē vīriešu rakstura veidošanos ietekmējuši daudzi smagi faktori – tos skaidro šīs pasakas analīzes autore. Savukārt pasakas par sievietes personības attīstības ceļu sastopamas daudz retāk, tāpēc tās lai kļūst par būtisku grāmatas intrigu!


Visbeidzot – padalīšos, kādu patīkamu pārsteigumu piedzīvoju es un ceru, ka līdzīga sajūta būs arī jums. Līvu tautas pasaka “Kāzas jūrā” vēsta par dzīves vidusposma transformācijas procesu. Jāatzīstas, ka šī bija mana pirmā iepazīšanās ar līvu folkloru. Grāmatas apskatam izvēlējos diezgan garu citātu, kurā saskatīju reālu līdzību ar latviešu likteni: “Pasakas sākumā paustas ilgas pēc senajiem laikiem un rāmās, drošās dzīves Jūras mātes gādībā, taču tas ir pagājis – tā vietā nākušas vētras, lieli viļņi, trokšņojoši kuģi un svešās valodās runājoši ienācēji, kuri nepieņem līvu tikumus.” (Ramona Gredzena, 311. lpp.)


Vēl 20. gadsimta beigu posmā tepat Latvijā gaisā virmoja doma, ka katra konkrēta pasakas tēla vai motīva vēsture tā arī paliks neatšifrēta. Tomēr nu tas ir noticis! Bet kāpēc tieši “ceļā” ar pasaku”? To Guna Berga ir skaidrojusi pirms viņas izvēlētās pasakas: “Ceļš – tā ir došanās nezināmajā.” Mans padoms: šo ceļu ejiet lēnām, nesteidzoties! Izlasiet visu pasaku, nolieciet grāmatu malā un ļaujieties pārdomām. Pēcāk atkal turpiniet.


Paldies autorēm! Lai visiem aizraujošs lasītprieks!
Ceļā ar pasaku. Tautu brīnumpasakas Junga analītiskās psiholoģijas skatījumā. Autores: Guna Berga, Inese Ruka, Guna Čače, Ginta Teivāne, Nika Berne, Ginta Jansone, Iveta Upeniece, Iveta Gēbele, Ginta Ratniece, Ramona Gredzena. Analītiskā redaktore Guna Berga. Rīga: Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība, 2023. 368 lpp. ISBN 9789934239861.


Dārija Juškeviča ir LNB Atbalsta biedrības konsultante

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page