top of page
  • Zane Bondare

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. 1. grāmata


Rokasgrāmatas saturs atspoguļots tās nosaukumā. Pirmajā nodaļā “Darba aizsardzības sistēma” apkopota Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo dokumentu bāze, kas ir saistoša darba aizsardzības speciālistiem. Darba aizsardzības likums paredz darba aizsardzības sistēmas izveidošanu uzņēmumā, tāpēc nākamajās grāmatas lappusēs aprakstīta gan darba aizsardzības organizatoriskā struktūra, gan norādīts, kā šo sistēmu izveidot. Otrajā nodaļā “Darba vides riska faktori” izdalīti fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, ergonomiskie, psihosociālie un organizatoriskie, kā arī traumatisma riska faktori. Šie riska faktori ir apstākļu kopums, kas “mitinās” darba vidē un ietekmē darbinieka veselību un drošību, tāpēc tiem pievēršama pastiprināta uzmanība. Izdevuma beigās iekļauti pielikumi, kuros apkopoti dažādu dokumentu paraugi, piemēram: Darba aizsardzības speciālista amata apraksta paraugs; Darba aizsardzības pasākumu plāna paraugs; Darba kārtības noteikumi u. c.


Grāmatas mērķauditorija ir darba aizsardzības speciālisti un citi profesionāļi, kuri ikdienā veic darba aizsardzības speciālista pienākumus, īpaši tie, kuri tikko sākuši darba gaitas.

Jaunā rokasgrāmata ir pirmā šajā grāmatu sērijā. Darba aizsardzības speciālistiem saistošas būs arī nākamās – “Darba vides risku faktoru novērtēšana, darba aizsardzības sistēmas vadība” un “Risku novērtēšana bīstamajās nozarēs”.


Izdevuma pamattekstu veidojis lektors, darba aizsardzības maģistrs Jānis Saulītis, tā līdzautors un zinātniskais vadītājs ir profesors Dr.oec. Jānis Ieviņš.


Noderīgi: zvaigzne.lv


Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. 1. grāmata. Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori. Autori: Jānis Saulītis, Jānis Ieviņš. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 272 lpp. ISBN 9789934312328.


Zane Bondare ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page