top of page
  • Viesturs Vecgrāvis

šŸŽ§ Kuzmins, Svens. Skaistums un nemiersšŸŽ§ Klausies apskatu SoundcloudĀ vai Spotify.


Par mazzināmo Skalbi un laikmetu


Svena Kuzmina romāns ā€œSkaistums un nemiersā€ par Kārli Skalbi sērijā ā€œEs esmuā€¦ā€ ir viens no izcilākajiem Ŕīs sērijas romāniem divu pamatojumu dēļ. Pirmkārt, tajā tēlots maz akcentēts posms rakstnieka dzÄ«vē: 1896.ā€“1906. gadi, kad mÅ«su ā€œpasakķēniņaā€ (Antons AustriņŔ) literārā gaume un orientācija tikai veidojas un mums ierastais autentiskais Skalbe meklē savu rakstnieka oriÄ£inalitāti. Tas ir laiks, kuru izteikti ietekmē gan sava laika sabiedriskie notikumi un mākslinieciskie meklējumi latvieÅ”u kultÅ«rtelpā, gan politiskās ilÅ«zijas un maldi, proti, t.s. laikmeta valdoŔās strāvas, pārmaiņas un nereti teroristiski akti Krievijas impērijas paradoksālajā realitātē, metropoles centros ā€“ Pēterburgā un Maskavā. Krievijas notikumu tēlojums veido Kuzmina romāna paralēlo sižetu. Å is ā€“ Krievijas segments precÄ«zā vēsturiskā izvērsumā ā€“ tad arÄ« ir Kuzmina romāna otrais galvenais vēstÄ«jums, kas, pieļauju, Krievijas vēsturisko ainu desmitgadē pirms 1905. gada revolÅ«cijas maz zinoÅ”am lasÄ«tājam sagādā grÅ«tÄ«bas un varbÅ«t pat mudina jautāt, kāpēc Å”is Krievijas augÅ”slāņu, vēsturisko notikumu un konkrētu personāžu ideju akcentējums un tik plaÅ”ais, detalizētais izvērsums bijis nepiecieÅ”ams. Kuzmins pierāda, ka tas lieti noder, jo tā daudzkārt konkrētāk pamato, cik ā€“ gan tieÅ”i, gan netieÅ”i ā€“ Latvijas vēsturi 19. un 20. gadsimtu mijā ietekmējuÅ”as Krievijas sabiedriski politiskās peripētijas. Viņu dzÄ«vju, principu, ideju un darbÄ«bu tēlojums ir uzskatāms pretstats tām tendencēm, kas veido Skalbi un citus gadsimtu mijas latvieÅ”u kultÅ«ras darbiniekus kā evolucionāru garÄ«gu pārmaiņu pārstāvjus.


LatvieÅ”iem veltÄ«tajā teksta daļā Kuzmins sulÄ«gās, dažkārt ironiskās ainās tēlo ne vien Skalbi, bet arÄ« RÅ«dolfu Blaumani (zÄ«mÄ«ga aina par Blaumaņa ā€œmācÄ«buā€, kā pareizi (!) jāmazgā rokas), Jāni Akurateru, Antonu Austriņu, mazāk zināmos Kārli KrÅ«zu, ZemgalieÅ”u Birutu, Kārli Jēkabsonu, Pēteri Blausu, publicistu Jāni Jansonu (Braunu), grāmatizdevēju Jāni Ozolu (vizuāli spoža aina par Ozola aizrautÄ«bu ar velosipēdu), revolucionārus Ernestu Rolavu, Ferdinandu GrÄ«niņu un MiÄ·eli Valteru, mācÄ«tājus Å illingu un Kēleru, policistu DrÅ«Ä£i. PavÄ«d arÄ« tādi personāži kā vēlākais prozists JÅ«lijs Vecozols jaunÄ«bas revolucionāra kategorismā,

Ä£imnāzistes, divas Mildas ā€“ Palēviča un Cielēna, kurām nākotnē ir nozÄ«mÄ«ga loma un vieta latvieÅ”u kultÅ«rā, austrieÅ”u sociāldemokrāts Adlers un vēl citi, kopumā radot pārliecinoÅ”u laikmeta izgaismojumu, kurā Skalbe ir gan vērotājs (sākumā), gan aktÄ«vs notikumu lÄ«dzdalÄ«bnieks. Žēl, ka mazāk Kuzmins parādÄ«jis intÄ«mo, dvēselisko Skalbi, jo Å”ajā laikā, 1902. gadā, tiek publicēts viņa pirmais, sirsnÄ«guma un dabas tuvÄ«bas caurstrāvotais dzeju krājums ā€œCietumnieka sapņiā€, kurā jau atklājas skalbiskais dabas mazo reāliju kults un skalbiskā pietāte pret cilvēka jÅ«tu dzÄ«vi.


VēstÄ«juma gaitā Skalbe atsvabinās no sveŔā un maldÄ«gā, sev liekā un traucējoŔā, laikmetiski sabiedriskā kategorisma, un lasÄ«tājs ierauga garÄ«go, intÄ«mi dvēselisko, ā€œsirds un saulesā€ gaismas Skalbi, ko zÄ«mÄ«gi uzsvēris Kuzmins romāna virsrakstā.

Abi vēstÄ«juma segmenti ā€“ skalbiskais (latviskais) un Krievzemes ā€“ literāri ā€œsulÄ«gāsā€, vēsturiski un psiholoÄ£iski pārliecinoŔās ainās detalizēti rāda latvieÅ”u inteliÄ£ences savas identitātes, sava autentiskuma meklējumus ā€“ tas ir romāna par Kārli Skalbi lielākais ieguvums.


Kuzmins, tēlodams gan intÄ«mo jauno Skalbi, jaunu vērtÄ«bu meklētāju, gan tā laika sabiedrisko centienu ietekmēto Skalbi, to darÄ«jis pārliecinoÅ”i, dzÄ«vi, ar bagātÄ«gu faktu akcentiem un literāri

ekspresÄ«vi ā€“ tāpēc romāns pieskaitāms sērijas izcilākajiem darbiem.


Noderīgi: lsm.lv / lr1.lsm.lv / diena.lv


Kuzmins, Svens. Skaistums un nemiers. Romāns. Redaktore Gundega Blumberga; konsultants

Vents Zvaigzne; Jāņa EsÄ«Å”a vāku dizains. RÄ«ga: Dienas Grāmata, 2023. Sērija: Es esmuā€¦ Kārlis Skalbe. 413 lpp. ISBN 9789934595844.


Viesturs Vecgrāvis ir LU emeritētais profesors, literatūrzinātnieks.ŠšŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½Ń‚Š°Ń€ŠøŠø


bottom of page