top of page
  • Sandra Ķempele

Peldekse, Ingrīda. Grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibriLatvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apgādā izdota grāmata “Grafiķe Dzidra Ezergaile. Ekslibri”, kas tiecas iespējami pilnīgi atklāt mākslinieces Ezergailes (1926–2013) radošo mantojumu Latvijā līdz šim maz pētītajā ekslibru jomā.


Rokas un prāta vingrinājumi — tā Ezergailes darinātos ekslibrus raksturo grāmatas autore, LNB Mākslas krājuma eksperte Ingrīda Peldekse. Bagātīgi ilustrētais izdevums ar vairāk nekā simts mākslas darbu reprodukcijām aicina iepazīt grafiķes unikālo rokrakstu, kam raksturīgs izteikts līniju ritms, ornamentu izmantojums un saules motīva atveids dažādās tehnikās.

Ekslibris (ex libris) jeb grāmatas piederības zīmes savas popularitātes uzplaukumu Latvijā piedzīvoja 20. gadsimta 70. un 80. gados. Šis ir laiks, kad arī Ezergaile aktīvi pievērsās ekslibru izgatavošanai un dāvināšanai saviem laikabiedriem. Ekslibris kā miniatūrgrafikas veids ir īpašs ar to, ka vēsturiski tas allaž bijis cieši saistīts ar personu, kam ekslibris veltīts.


Piemēram, grafiķei un kolekcionārei Ernai Saleniecei veltītajā ekslibrī ietverts gan kamols ar adāmadatām, gan lasīšana pie karsta dzēriena krūzes. Savukārt, savas māsas Steigas Ezergailes raksturošanai māksliniece izvēlējusies ekslibrī iekļaut zāļu tējas pušķīšus, medicīnas instrumentus un atvērtu grāmatu, simbolizējot māsas gaitas medicīnas nozarē.


Grafiķes Ezergailes darinātie ekslibri grāmatā apskatīti saskaņā ar tipoloģisko iedalījumu: heraldiskie, šifru, tematiskie un abstraktie ekslibri. Mākslas darbu analīzi, kas veido izdevuma kodolu, vērtīgi papildina nodaļas ar laikmeta raksturojumu, Ezergailes daiļrades vērtējumu un ekslibra vēsturi. Grāmatas noslēgums atvēlēts mākslinieces 2003. gadā uzrakstītajai, iepriekš nepublicētajai esejai “Dzīves brīnumi: par ex libri jeb grāmatzīmi”, kurā Ezergaile poētiskā valodā pauž savu mākslas filozofiju (“māksla kā rotaļu pasaule”) un atminas pirmos soļus grafikā Artura Apiņa, Pētera Upīša un Kārļa Baltgaiļa vadībā. Esejā māksliniece arī pauž savu viedokli par ekslibra mainību un nākotni.


Pētījumā ir apzināts vairāk nekā pusotrs tūkstotis ekslibru, kas tiek glabāti gan atmiņas institūcijās, tostarp LNB, gan mākslinieces līdzgaitnieku privātās kolekcijās. Grāmatā iekļauti arī iepriekš nepublicēti materiāli (esejas, vēstules) un apzināti ekslibristu darbu kopizstāžu katalogi, aicinot turpināt pētīt ekslibristu kustības vēsturi Latvijā.

Izdevums būs saistošs ne tikai pētniekiem, bet arī citiem lasītājiem, kuri ciena mākslu, vēlas iepazīt ekslibru lakonisko, simbolisko valodu, kā arī sev jaunatklāt ražīgāko latviešu ekslibristi Dzidru Ezergaili.Noderīgi: replay.lsm.lv


Peldekse, Ingrīda. Grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibri. Zinātniskās recenzentes: Dr.art. Kristiāna Ābele, Dr.art. Inese Sirica; priekšvārds: Ingrīda Burāne; dizains: Tatjana Raičiņeca. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2023. 248 lpp. ISBN 9789934610509.


Sandra Ķempele ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas krājuma eksperte

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page